Νέα

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Πως ένας φόρος παραμένει σε εκκρεμότητα 27 έτη μετά στην Ελλάδα (που αλλάζει)

Το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Μηλάκι Ευβοίας

Απογείωση τζίρου αλλά μείωση κερδών λόγω φορολογικής υπόθεσης των Τσιμέντων Χαλκίδος, που χρονολογείται από τη δεκαετία του '90

Φαίνεται πως ο πληθωρισμός και η ζήτηση στον κλάδο των τσιμέντων απογείωσαν τα οικονομικά μεγέθη της ΑΓΕΤ Ηρακλής, της τσιμεντοβιομηχανίας που δραστηριοποείται στην Ελλάδα από τις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 1900 ενώ έχει περάσει στον όμιλο HOLCIM (Lafarge), που εδρεύει στο Zug της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών το 2022 προσέγγισε τα 300 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα ανήλθε στα 294,066 εκατ. ευρώ αυξημένος με υψηλό διψήφιο ποσοστό 40,5% (το 2021 ο κύκλος εργασιών ήταν 209,311 εκατ. ευρώ).

Το να αυξάνεται ο τζίρος σε μία τσιμεντοβιομηχανία με αυτό το ρυθμό δεν είναι και το πιο συνηθισμένο γεγονός. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, που δείχνει την αυξημένη ζήτηση τσιμέντου και τηνάνοδο των τιμών, μετά από μία εποχή χαμηλών επιδόσεων, ειδικά στην Ελλάδα.

Οπως αναφέρει η διοίκηση, επικεφαλής της οποίας είναι ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτριος Χανής (βρίσκεται στον όμιλο από το 2003),  το άλμα στις πωλήσεις οφείλεται στην αύξηση των όγκων του τσιμένου, η οποία συνοδεύτηκε από αυξήσεις τιμών.  Οι εγχώριες πωλήσεις αυξήθηκαν 24%.

O διευθύνων σύμβουλος της ΑΓΕΤ Ηρακλής, Δημήτριος Χανής.

Οι εξαγωγές τσιμέντου δεν αυξήθηκαν σε όρους όγκων αλλά αυξήθηκαν οι τιμές πώλησης. Επιπλέον βοήθησε σημαντικά η εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου με απιοτέλεσμα οι πωλήσεις στο εξωτερικό να παρουσιάσουν άνοδο 82%. Η εταιρεία εκτός του τσιμέντου εμπορεύεται και στερεά καύσιμα, οι εξαγωγές των οποίων παρουσίασαν σημαντική αύξηση, λόγω βελτίωσης πωλούμενων ποσοστήτων και τιμών.

Σε σύνολο πωλήσεων 294 εκατ. ευρώ τα 187,732 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στη εγχώρια αγορά και τα υπόλοιπα 75,848 εκατ. ευρώ στην Ελβετία.

Οι παράγοντες που μείωσαν τα κέρδη 

Η αύξηση του τζίρου οδήγησε σε ανάλογη αύξηση 39,6% των λειτουργικών κερδών Ebitda (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) αλλά δεν οδήγησε σε αύξηση των καθαρών κερδών. Τα Ebitda διαμορφώθηκαν σε 21,106 εκατ. ευρώ από 15,119 εκατ. ευρώ το 2021 αλλά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν 12,6% στα 3,254 εκατ. ευρώ από 3,724 εκατ. ευρώ το 2021.

Και αυτό γιατί, α) αυξήθηκε σημαντικά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Oι δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια ανήλθαν σε 54 εκατ. ευρώ από 31,8 εκατ. ευρώ το 2021 και β) διότι επιβαρύνθηκε με χρεωστικούς τόκους 16,145 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά προσαυξήσεις επί φορολογικής διαφοράς για επίδικη υπόθεση των Τσιμέντων Χαλκίδος, που χρονολογείται από την περίοδο 1994-1996, δηλαδή προ 27ετίας.

Επενδύσεις και νέα προϊόντα

Η εταιρεία στη δάρκεια του 2022 πραγματοποίησε επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ σε πάγια συνεχίζοντας τις επενδύσεις του 2021, που ήταν 12 εκατ. ευρώ. Ως γνωστό η εταιρεία διαθέτει δύο εργοστάσια στην Ελλάδα του Βόλου και του Μηλακίου στην Εύβοια (πρώην Τσιμένατα Χαλκίδας) και έξι κέντρα διανομής.

Αποτέλεσμα των επενδύσεων ήταν και η παραγωγή στο εργοστάσιο του Μηλακίου ενός προϊόντος που αντικατέστησε ένα παλιότερο προϊόν. Το νέο προϊόν (ASTM C%(% type IL) συνδυάζει αυξημένες επιδοσεις σχετικά με την αντοχή του και μειωμένες 7% εκπομπές διοξιδείου του άνθρακα κατά την παραγωγή του.

Η εταιρεία απασχολεί 493 άτομα αυξημένα κατά 12 σε σύγκριμη με ένα χρόνο νωρίτερα (481).

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών για κάτι πρωτοποριακό στην Ελλάδα 

Τον Σεπτέμβριο του 2022, η εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Πατρών υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή ενός σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού κτιρίου που θα λειτουργεί ως κοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων εντός της πανεπιστημιούπολης στο Ρίο, παρέχοντας στους νέοτυς επιστήμονες να αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Το όλο project θα χρηματοδοτηθεί από την ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Από το σχεδιασμό του κτιρίου μέχρι και τη λειτουργία του, στόχος είναι να έχει το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα αξιοποιηθούν αρχές της κυκλικής οικονομίας, σύγχρονα υλικά δόμησης χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα και ανακυκλώσιμα προϊόντα.

Για την κατασκευή του κτιρίου θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε πραγματική κλίμακα τεχνολογία ρομποτικής τρισδιάστατης εκτώπωσης σκυροδέματος.

Η υπόθεση των Τσιμέντων Χαλκίδας 

Στις προβλέψεις της εταιρείας έχει υπολογιστεί ποσό 10,353 εκατ. ευρώ που αφορά παλιά υπόθεση της εταιρείας Τσιμέντα Χαλκίδας, την οποία η ΑΓΕΤ έχει εξαγοράσει και απορροφήσει εδώ και πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από το 2000.  Αφορά φορολογικό έλεγχο, που έγινε το 2011 δηλαδή 11 χρόνια μετά την απορρόφηση και αφορούσε τα έτη 1994-1996, δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν την απορρόφηση. Από μόνη της η αναφορά της περιόδου δείχνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ακόμα στην Ελλάδα η φορολογική διοίκηση και η δικαιοσύνη αφού το θέμα είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.

Ο φορολογικός έλεγχος καταλόγισε το παραπάνω ποσό στην εταιρεία Τσιμέντα Χαλκίδος και η ΑΓΕΤ Ηρακλής βρέθηκε υπόχρεη εφόσον είχε απορροφήσει την εταιρεία. Στη συνέχεια, προσέφυγε στα δικαστήρια, καθώς σύμφωνα με την εταιρεία, είχε ήδη οριστικοποιήσει τις οφειλές της στα πλαίσια της συμφωνίας των πιστωτών, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού δημοσίου.

Αρχικά, στον πρώτο βαθμό δικαιώθηκε το ελληνικό δημόσιο. Στη συνέχεια στο εφετείο δικαιώθηκε η εταιρεία με απόφαση που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2009. Με βάση την απόφαση, το ποσό των 10,3 εκατ. ευρώ επεστράφη στην εταιρεία μέσω συμψηφισμού διαφόρων οφειλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής διατήρησε την πρόβλεψη για σκοπούς συντηρητικότητας, εν αναμονή της τλεσίδικης απόφασης.

Το Νοέμβριο του 2021, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε με απόφασή του αμετάκλητα την επιστροφή του ποσού στο ελληνικό δημόσιο. Σε εκτέλεση της απόφασης βεβαιώθηκε τον Ιούνιο του 2022 η καταβολή του ποσού από τη φορολογική διοίκηση. .

Η ιστορία δεν σταμάτησε εδώ. Στη συνέχεια, η φορολογική διοίκηση προέβη σε καταλογισμό προσαυξήσεων 21,749 εκατ. ευρώ, με έναρξη το 2001 όταν πραγματοποιήθηκε η αρχική βεβαίωση. Η εταιρεία έχει υποβάλει αιτήσεις αναστολής και ανακοπής εννώπιον των δικαστηριων. Η αίτηση αναστολής έγινε δεκτή για το σύνολο των προσαυξήσεων ενώ αναμένεται η απόφαση για την ανακοπή.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει πρόβλεψη μέρους των προσαυξήσεων ποσού 13,464 εκατ. ευρώ ενώ το υπόλοιπόμενο ποσό 8,285 εκατ. ευρώ έχει συμπεριληφθεί στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

Χρήστος Ιωάννου

[email protected]

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu