Επιχειρήσεις

Άλκο Ελλάς: Αμφισβητεί πρόστιμο περί το 1 εκατ. ευρώ από φορολογικό επανέλεγχο της χρήσης 1995

Αμφισβητεί πράξεις φορολογικού ελέγχου που αφορούν τη χρήση 1995 και βάσει των οποίων προβλέπονται πρόστιμα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η εταιρεία Άλκο Ελλάς, η οποία σημειώνει ότι θα προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες, τονίζοντας ότι κατ’ ουσίαν είναι αβάσιμες και τυπικά παραγεγραμμένες.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας σημειώνεται ότι «την 11η Νοεμβρίου 2014 μάς κοινοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Κέντρο Ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων:

Α) Προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με αύξοντες αριθμούς 351, 352/650515, 65017, 65018/07-11-2014 δια της οποίας μας επιβάλλονται:
1. Διαφορά για βεβαίωση φόρου εισοδήματος: 748.011,42 ευρώ
2. Πρόστιμο ΚΒΣ: 279.866,62 ευρώ
3. Πρόστιμο ΦΠΑ: 146,74 ευρώ
Β) Προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ με αύξοντα αριθμό 351,352/650516 δια της οποίας μας επιβάλλεται:
Διαφορά ΦΠΑ: 55.413,60 ευρώ».

Όπως σημειώνει η εταιρεία, «οι ανωτέρω πράξεις αφορούν επανέλεγχο της χρήσης του έτους 1995» και συμπληρώνει ότι «η εταιρεία μας, δια τις πράξεις αυτές, θα προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες», καθώς σημειώνει ότι δεν θα τελεσφορήσουν οι ανωτέρω πράξεις και δεν θα επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα στην εταιρεία καθ’ ότι πλέον του ότι κατ’ ουσίαν είναι αβάσιμες, είναι και τυπικά παραγεγραμμένες.

close menu