Οικονομία

Alpha Bank: Οι καθυστερήσεις απονομής δικαιοσύνης αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα

Στο ζήτημα των καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης αναφέρονται μεταξύ άλλων οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

«Ο τομέας στον οποίο η κατάταξη της χώρας παραμένει υπέρμετρα χαμηλή -στην 155η θέση το 2014 και το 2013 σε σύνολο 189 χωρών- είναι εκείνος της τήρησης των συμβάσεων και της προώθησης των δικαστικών υποθέσεων που προκύπτουν από την αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο απαιτούμενος χρόνος εκδίκασης μίας υπόθεσης από 819 ημέρες το 2012 σε 1.580 ημέρες το 2014.

Επίσης, η εκκαθάριση μίας εταιρείας και η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών απαιτεί τώρα 3,5 έτη σύμφωνα με την Έκθεση, έναντι 2 έτη το 2010».

«Είναι προφανές ότι μία στάση ανοχής έναντι φαινομένων αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα και η συνεχιζόμενη αδυναμία ταχείας και αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για επιβολή των νομικών συνεπειών από την αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, εξακολουθούν να επιβαρύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας», εκτιμούν οι αναλυτές.

Σημαντική η απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος

Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της οικονομίας από το 3ο 3μηνο.2014, με αύξηση του ΑΕΠ (που θα ανακοινωθεί την 14η Νοεμβρίου 2014) κατά ποσοστό άνω του 1,8%.

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στα στοιχεία που ανακοινώθηκαν ήδη για τις οικονομικές εξελίξεις στο 3ο 3μηνο.2014, καθώς και από την σημαντική βελτίωση των δεικτών οικονομικού κλίματος στη χώρα τον Οκτ.2014 που αναλύονται στη συνέχεια.

Οι εκτιμήσεις αυτές εξακολουθούν να υιοθετούνται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στις Φθινοπωρινές της προβλέψεις που ανακοινώθηκαν την 4η Νοεμβρίου 2014 εκτιμά την αύξηση του ΑΕΠ το 2014 στο 0,6%, που συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,9% στο 2ο 6μηνο.2014.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τις προβλέψεις της για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% το 2015 και κατά 3,7% το 2016.

Οι εκτιμήσεις αυτές υποδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εφαρμογή του ισχύοντος προγράμματος προσαρμογής, που από το 2014 έχει εξελιχθεί σε πρόγραμμα ανάπτυξης της οικονομίας και σημαντικής αύξησης της απασχόλησης.

Η πιο σημαντική εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ανάκαμψη της οικονομίας ήταν η αξιοσημείωτη αύξηση του όγκου των πωλήσεων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου κατά 7,5% τον Αύγ.2014.

Σε αυτή τη εξέλιξη θα πρέπει να προστεθεί και η μεγάλη αύξηση των πωλήσεων ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων κατά 31,6% στο 3ο 3μηνο 2014.

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη ήταν επίσης και η αύξηση της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, κατά 2,93% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο του 2014

Όσον αφορά την εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για ουσιαστική αύξηση και στο 3ο 3μηνο.2014 του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον τομέα του τουρισμού (δηλαδή στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης), μετά την αύξησή του κατά 6,7% σε ετήσια βάση στο 2ο 3μηνο.2014.

H Alpha Bank αναμένει αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά ποσοστό άνω του 1,5% στο 3ο 3μηνο.2014 και κατά 0,4% το 2014 ως σύνολο.
Στον τομέα των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αναμένεται η σημαντική επιβράδυνση της πτώσης των επενδύσεων σε κατοικίες (που με βάση τα μη αναθεωρημένα στοιχεία του ΑΕΠ σημείωσαν πτώση κατά -42,3% στο 1ο 3μηνο.2014).

close menu