Επιχειρήσεις

ΔΕΣΦΑ: Καθαρά κέρδη 81,607 εκατ. ευρώ την περίοδο της ενεργειακής κρίσης

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι

Με έσοδα 278,337 εκατ. ευρώ ή αυξημένα 37,32% έναντι του 2021

Σύμφωνα με τις οκονομικές καταστάσεις του ΔΕΣΦΑ, τα έσοδα του το 2022 εκτοξεύθηκαν στα 278,337 εκατ. ευρώ (+37,32%) και τα λειτουργικά κέρδη του στα 112,6 εκατ. ευρώ (+30,39%).

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν 29,25% και ανήλθαν στα 81,607 εκατ. ευρώ από 63,135 εκατ. ευρώ το 2021.

Η εταιρεία έχει ιδιωτικοποιηθεί από το 2018 και ελέγχεται από την Senfluga Energy Infrastructure Holdings SA με συμμετοχή 66% ενώ το το ελληνικό δημόσιο συμμετέχει με 34%. Επικεφαλής της διοίκησης είναι η Μαρία Ρίτα Γκάλι (Maria Rita Galli), που κατέχει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου και ο Παναγιώτης Ταμπούρλος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Μέτοχοι της Senfluga Energy Infrastructure Holdings SA είναι η Snam 54%, η Enagas και η Fluxys με 18% η κάθε μία και ο όμιλος Κοπελούζου (Damco) με 10%.

Από τα οικονομικά αποτελέσματα, μπορεί κάποιος να καταλάβει ποιοί ευνοήθηκαν το 2022 από την ενεργειακή κρίση. θυμίζουμε πως τα αποτελέσματα αυτά σχετίζονται με τον περιορισμό της ροής ρωσικού αερίου και την αντικατάστασή του με τη διακίνηση περισσότερων φορτίων LNG, για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών αλλά και ευρύτερα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 75,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των Ρυθμιζόμενων εσόδων κατά 69,2 εκατ. ευρώ ευρώ που οφείλεται κατά κύριο λόγο α) στη θέση ανατροπής ισορροπίας των φορτωτών (εξισορρόπηση), β) στις λειτουργικές ανάγκες του δικτύου (ιδιοκατανάλωση και απώλειες), γ) στις υψηλότερες δεσμεύσεις εξαγωγών προς τη Βουλγαρία, δ) στις μισθώσεις & τον ανεφοδιασμό του FSU, ε) στη νέα μεταχείριση (διακανονισμός pass-through) του ενεργειακού κόστους από την 1η Ιουλίου 2022 (στα «Έσοδα από αέριο λειτουργίας ΥΦΑ»).

Τα Μη Ρυθμιζόμενα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4 εκατ. €, κυρίως λόγω των υπηρεσιών του έργου KIPIC, καθώς η σύμβαση υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης με την KIPIC ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2021.

Ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας, ως μοναδική πύλη της χώρας για την υποδοχή φορτίων LNG, και το εθνικό δίκτυο μεταφοράς αναδείχθηκαν σε εναλλακτικό διάδρομο διέλευσης αερίου για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και της ευρύτερης περιοχής, φέρνοντας παράλληλα σημαντικά έσοδα για τον ΔΕΣΦΑ.

Oι εξαγωγές προς την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης σημείωσαν αύξηση 300%. Στη Ρεβυθούσα εκφορτώθηκαν 78 φορτία υγροποιημένου αερίου (+123% σε αριθμό φορτίων και +55% σε ποσότητες ΥΦΑ), με τη δυναμικότητα αποθήκευσης της να αυξάνεται πάνω από 60%, καθώς προστέθηκε από τον Ιούνιο πέρυσι και το FSU.

Σχεδόν το 50% των φορτίων αυτών προέρχονταν από τις ΗΠΑ, με τις τρεις επόμενες πηγές να είναι, η Αλγερία (16,46%), η Αίγυπτος (12,57%) και η Νιγηρία (7,48%). Φορτία ήρθαν, επίσης, από τη Νορβηγία, το Ομάν, την Ισπανία και το Καμερούν, ενώ οι ροές από τη Ρωσία περιορίσθηκαν μόλις στο 5,18%.

Μείωση εγχώριας κατανάλωσης 

Και μπορεί οι εξαγωγές αερίου να σημείωσαν επιδόσεις ρεκόρ πέρυσι, δεν συνέβη το ίδιο με την εγχώρια κατανάλωση, η οποία ήταν μειωμένη κατά 19%. Ο ΔΕΣΦΑ προβλέπει ότι βραχυπρόθεσμα η ζήτηση αερίου στη χώρα μας θα επηρεαστεί από την παράταση της λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων έως το 2025 και τη χρήση εναλλακτικών, πιο οικονομικών, πηγών ενέργειας από τη βιομηχανία, στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Διαχωρισμός δραστηριοτήτων

Όπως προκύπτει από την Έκθεση Διαχείρισης, ο ΔΕΣΦΑ επεξεργάζεται σχέδιο μεταβίβασης των μη ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων του, καθώς και των συμμετοχών του στις εταιρίες Gastrade και HEnEx σε ένα νέο νομικό πρόσωπο εντός του 2023.

close menu