Επιχειρήσεις

ΕΧΑΕ: Μειωμένα κατά 57% στα 17,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη εννεαμήνου

Μείωση κατά 57% κατέγραψαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο εννεάμηνο 2014 και διαμορφώθηκαν στα 17,3 εκατ. ευρώ έναντι 40,5 εκατ. ευρώ, στο εννεάμηνο 2013. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το εννεάμηνο του 2014, μετά από φόρους και διαφορές αποτίμησης ομολόγων, υπολογίζονται σε 0,28 ευρώ έναντι 0,63 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι, κατά το εννεάμηνο 2013, ο όμιλος είχε έσοδα συνολικού ύψους 42,4 εκατ. ευρώ από εταιρικές πράξεις εισηγμένων εταιρειών που μπορούν, λόγω του μεγέθους και του χαρακτήρα τους, να θεωρηθούν ως μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα (Ανακεφαλαιοποίησησυστημικών τραπεζών, δημόσια προσφορά CCHBC).

Αναλυτικότερα, ο κύκλος κύριων εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 36,2 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο 2014, έναντι 68,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα έφτασαν τα 34,5 εκατ. ευρώ έναντι 67,2 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων θεωρούμενων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων, ο κύκλος κύριων εργασιών του ομίλου, το εννεάμηνο 2013, ανήλθε στα 25,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) στα 8,85 εκατ. ευρώ.

Παρά την πτώση των τιμών των μετοχών από την αρχή του χρόνου, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών και του μέσου όρου της κεφαλαιοποίησης κατά το εννεάμηνο 2014 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013 ενίσχυσε τον κύκλο εργασιών στις βασικές δραστηριότητες του ομίλου.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 132,6 εκατ. ευρώ έναντι 65,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 101%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 56% το εννεάμηνο 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (72,8 δισ. ευρώ έναντι 46,8 δισ. ευρώ).

Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 91 εκ. μετοχές έναντι 49,2 εκ. μετοχών το εννεάμηνο 2013, με αποτέλεσμα η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα να παρουσίαση σημαντική αύξηση (από 46,2% το 2013 στο 58,6% το 2014).

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 5% (44,7 χιλ. έναντι 42,6 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μείωση 4%, κυρίως, λόγω τηςδιαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες σημείωσε μείωση 13,6%, στα 12,8 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σημαντική μείωση 8,2% παρουσίασε το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου, που διαμορφώθηκε στα 11,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,8 εκατ. ευρώ, το 2013.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το εννεάμηνο του 2014 διαμορφώθηκαν στα 23,3 εκατ. ευρώ έναντι 54,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων του εννεάμηνου 2013, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων υπολογίζονται στα 11,8 εκατ. ευρώ.

close menu