Επιχειρήσεις

ΕΛΓΕΚΑ: Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης απέκτησε το 100% της εταιρείας

Απέκτησε συνολικά 1.799.759 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές έναντι 0,566 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 1,018 εκατ. ευρώ

Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης (ο «Προτείνων») ανακοινώνει ότι την 11η Δεκεμβρίου 2023 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006 και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 1.799.759 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η «Εταιρία») έναντι τιμήματος €0,566 ανά μετοχή και συνολικής αξίας 1.018.663,594 ευρώ.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu