Επιχειρήσεις

ελίν: Αύξηση EBITDA 26,88% στα 8,8 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2024

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε σε 702 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο, σε σύγκριση με 604,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,09%

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ανακοίνωσε ο Όμιλος Ελινόιλ (ελίν) στα οποία εμφανίζει αυξημένο τζίρο κατά 16,09%, στα 702 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου, μετά τις διεταιρικές απαλοιφές, ανήλθε σε € 702 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με € 604,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023 σημειώνοντας αύξηση κατά 16,09%, ως αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του τομέα του Διεθνούς Εμπορίου.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε το α΄ τρίμηνο του 2024 σε € 18.394 χιλ. έναντι € 15.568 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18,15%. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα των αυξημένων πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου που κάλυψε τη μείωση της κερδοφορίας στην εσωτερική αγορά.

Το Λειτουργικό Κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε € 8.846 χιλ. σε σχέση με € 6.972 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,88% ως αποτέλεσμα της αύξησης του μικτού κέρδους κατά τα ανωτέρω.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων του Διεθνούς Εμπορίου συγκριτικά με το περσινό διάστημα καθώς οι ανάγκες της νέας επένδυσης στην Ισπανία, οδήγησαν σε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε 4,6εκ ευρώ από 1,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα 01/01-31/03/2024 ανήλθε σε κέρδος € 2.507 χιλ., σε σύγκριση με κέρδος € 3.489 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023

Μεγέθη ισολογισμού

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών του 2024 παρατηρήθηκε μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου λόγω αύξησης του δανεισμού.

Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται ικανοποιητική. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης από ελληνικές και ξένες τράπεζες που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της λειτουργίας του.

Η αύξηση του συντελεστή μόχλευσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εμπορική λειτουργία του τμήματος του Διεθνούς εμπορίου το οποίο απαιτεί κεφάλαια ανάλογα με την διακίνηση των φορτίων. Στις 31/3/2024 οι απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης ήταν αυξημένες συγκριτικά με τις 31/12/2023.

Σημαντικά γεγονότα Ά Τριμήνου 2024 & Επιχειρηματική προοπτική

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές που υπήρξε μεγάλη αβεβαιότητα και ρευστότητα, στο πρώτο τρίμηνο του 2024, κινηθήκαμε σε ένα περιβάλλον χωρίς εκπλήξεις που μας επέτρεψε την ενίσχυση των πωλήσεων μας και την ανάπτυξη μας σε ρυθμούς υψηλότερους της αγοράς.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με πέρυσι. Χωρίς την αβεβαιότητα που δημιούργησε η περσινή παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, με μεγάλη πολιτική σταθερότητα με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης στο 2%, υψηλότερος του μέσου όρου της Ευρώπης και με μειωμένη ανεργία, η αγορά κινήθηκε ανοδικά.

Αναμφισβήτητα και τα σημαντικά ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης, που κατευθύνθηκαν σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, βοήθησαν το αποτέλεσμα αυτό.

Όμως όσο υπάρχουν οι στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά, δηλαδή η παραβατικότητα στο δίκτυο, και ο περιορισμός της επιχειρηματικότητας με την επιβολή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, η όποια ανάπτυξη όσο μεγάλη και αν είναι, δεν θα φέρνει τα οικονομικά αποτελέσματα που δικαιούται να διεκδικεί η ΕΛΙΝΟΙΛ.

Στο Διεθνές περιβάλλον εξακολουθούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις να δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Η κλιμάκωση των κυρώσεων της Ε.Ε. στην Ρωσία, σε ότι αφορά την απαγόρευση διάθεσης ρωσικών προϊόντων, επιτρέπει την δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, με εκείνες τις εταιρίες που αναλαμβάνοντας το ρίσκο, εξακολουθούν και προσφέρουν σε χαμηλές τιμές ρωσικά προϊόντα.

Αυτό περιορίζει και τα περιθώρια αλλά και την δυναμική ανάπτυξης της ελίν στο Δ. Εμπόριο, περιορίζοντας τις πωλήσεις.

Υλοποιείται από τις αρχές του τριμήνου, ο νέος σχεδιασμός που προβλέπει ανάπτυξη πωλήσεων Μαζούτ στην Δυτική Αφρική, προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες που προκύπτουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στο πρώτο παραδοσιακά δύσκολο τρίμηνο, τα οικονομικά αποτελέσματα κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα περσινά, όμως στο επίπεδο που έχουμε προβλέψει.

Το επόμενο τρίμηνο και με την αναμενόμενη αυξημένη τουριστική κίνηση, οι ρυθμοί ανάπτυξης και κερδοφορίας αναμένονται να είναι υψηλότεροι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, ο τουρισμός θα είναι αυξημένος κατά 10% περίπου.

Η ελίν στρατηγικά είναι τοποθετημένη σε περιοχές και αγορές που επηρεάζονται άμεσα από την πορεία του τουρισμού, όπως το δίκτυο στα Νησιά και οι σταθμοί ανεφοδιασμού στις Μαρίνες, και ο ρυθμός ανάπτυξης στο β’ τρίμηνο αναμένεται να είναι υψηλότερος από της αγοράς.

Οι πωλήσεις της Εσωτερικής Αγοράς θα ενισχυθούν από την απόκτηση 18 νέων πρατηρίων τα οποία αποκτήθηκαν το 2024 και θα λειτουργήσουν και θα συνεισφέρουν στην αύξηση των πωλήσεων στο β’ τρίμηνο κυρίως όμως στο β’ εξάμηνο.

Η Electricon, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα να είναι σταθερό ανάμεσα στους πιο ανταγωνιστικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της σε σχέση με το 2024 και θα αποτελέσει μια νέα σταθερή πηγή εσόδων για την ελίν.

Σε συνδυασμό με το σταθερό επιχειρηματικό κλίμα, οι προοπτικές της ελίν για το επόμενο διάστημα είναι θετικές.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Επιχειρήσεις

close menu