Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης το 2022 και 3,4% της παραγωγή βόειου κρέατος

Ποια γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα παρουσιάζουν πτώση και ποια αύξηση σε σχέση με το 2021 - Πτώση σε όλα τα τυροκομικά προϊόντα

Αύξηση κατά 1,9% της καλλιεργούμενης γης το 2022 σε σχέση με έναν χρόνο πριν, αλλά και της παραγωγής βόειου κρέατος κατά 3,4%  καταγράφουν τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα είδη καλλιέργειας, όπως η αύξηση 6,9% στον αραβόσιτο και στα μήλα κατά 8,5% ή τα ροδάκινα κατά 113,9% ή η μείωση καλλιέργειας βαμβακιού κατά 3,3%, αλλά και η οριακή έστω αύξηση 0,5% στους ελαιώνες, με παράλληλη, όμως, $5 στην παραγωγή λαδιού. Στην κτηνοτροφική παραγωγή, εντύπωση προκαλεί η πτώση όλων των τυροκομικών προϊόντων.

Πάντως οι αυξομειώσεις τόσο των καλλιεργειών όσο και της παραγωγής προϊόντων ή αντίστοιχα της κτηνοτροφικής παραγωγής δεν κινούνται ανάλογα με τις αυξήσεις των τιμών που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής και δεν φωτίζουν την διαδρομή των προϊόντων στην αγορά, ούτε θέματα επάρκειας ή ελλείψεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ:

 Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η συνολικά καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και εκτάσεις σε αγρανάπαυση) κατά το έτος 2022 ανέρχεται σε 28.959,7 χιλιάδες στρέμματα. Οι βασικές ομάδες καλλιεργειών ανά έτος, κατανέμονται ως εξής:

− το 2022, οι αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση) καταλαμβάνουν το 56,6% της γεωργικής γης (16.381,6 χιλιάδες στρέμματα), οι κηπευτικές (καθαρή έκταση) το 1,6% (451,0 χιλιάδες στρέμματα), οι μόνιμες καλλιέργειες το 35,7% (10.348,1 χιλιάδες στρέμματα), ενώ το 6,1% (1.778,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση, 

− το 2021, οι αροτραίες καλλιέργειες (καθαρή έκταση) καταλαμβάνουν το 56,9% της γεωργικής γης (16.178,9 χιλιάδες στρέμματα), οι κηπευτικές (καθαρή έκταση) το 1,7% (493,5 χιλιάδες στρέμματα), οι μόνιμες καλλιέργειες το 36,2% (10.295,7 χιλιάδες στρέμματα), ενώ το 5,1% (1.451,9 χιλιάδες στρέμματα) είναι εκτάσεις σε αγρανάπαυση.

Οι μεταβολές στην έκταση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης μεταξύ των ετών 2021 και 2022 των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, σε σύνολο Χώρας, είναι (Πίνακας 2): 

− στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 0,9% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με σκληρό σιτάρι ανήλθαν σε 3.127,8 χιλ. στρέμματα το 2021 και 3.155,2 χιλ. στρέμματα το 2022, 

− στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 6,9% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αραβόσιτο ανήλθαν σε 906,9 χιλ. στρέμματα το 2021 και 969,1 χιλ. στρέμματα το 2022, 

− στο βαμβάκι, μείωση κατά 3,3% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με βαμβάκι ανήλθαν σε 2.628,2 χιλ. στρέμματα το 2021 και 2.540,7 χιλ. στρέμματα το 2022, − στη μηδική, μείωση κατά 3,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με μηδική ανήλθαν σε 1.691,0 χιλ. στρέμματα το 2021 και 1.631,6 χιλ. στρέμματα το 2022, 

− στα αμπέλια (σύνολο), μείωση κατά 1,3% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με αμπέλια ανήλθαν σε 697,0 χιλ. στρέμματα το 2021 και 687,9 χιλ. στρέμματα το 2022, − στις πορτοκαλιές, μείωση κατά 0,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με πορτοκαλιές ανήλθαν σε 277,8 χιλ. στρέμματα το 2021 και 277,3 χιλ. στρέμματα το 2022, 

− στα ροδάκινα – νεκταρίνια, μείωση κατά 1,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ροδάκινα – νεκταρίνια ανήλθαν σε 371,3 χιλ. στρέμματα το 2021 και 365,8 χιλ. στρέμματα το 2022, 

− στους ελαιώνες (σύνολο), αύξηση κατά 0,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, οι εκτάσεις με ελαιώνες ανήλθαν σε 7.531,6 χιλ. στρέμματα το 2021 και 7.566,6 χιλ. στρέμματα το 2022. 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Οι μεταβολές στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων των σημαντικότερων ειδών καλλιεργειών, σε σύνολο Χώρας, είναι: 

− στο σκληρό σιτάρι, αύξηση κατά 1,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 934,6 και 945,8 χιλ. τόνοι σκληρού σιταριού αντίστοιχα, 

− στον αραβόσιτο, αύξηση κατά 6,8% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 1.090,5 και 1.164,8 χιλ. τόνοι αραβοσίτου αντίστοιχα, 

− στο βαμβάκι, μείωση κατά 4,1% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 847,4 και 813,0 χιλ. τόνοι βαμβακιού αντίστοιχα, 

− στην τομάτα, μείωση κατά 4,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 659,8 και 629,8 χιλ. τόνοι τομάτας αντίστοιχα, 

− στα σταφύλια, αύξηση κατά 1,7% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 695,6 και 707,6 χιλ. τόνοι σταφυλιών αντίστοιχα, 

− στον μούστο, μείωση κατά 4,9% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 263,7 και 250,8 χιλ. τόνοι μούστου αντίστοιχα, 

− στα πορτοκάλια, αύξηση κατά 8,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 631,1 και 681,8 χιλ. τόνοι πορτοκαλιών αντίστοιχα, 

− στα μήλα, αύξηση κατά 8,5% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 301,5 και 327,0 χιλ. τόνοι μήλων αντίστοιχα, 

− στον ελαιόκαρπο, αύξηση κατά 5,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 3.045,1 και 3.208,9 χιλ. τόνοι ελιών αντίστοιχα, 

− στο ελαιόλαδο, μείωση κατά 4,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Ειδικότερα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 255,7 και 245,4 χιλ. τόνοι ελαιόλαδου αντίστοιχα.

Γ. ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  1. Αριθμός ζώων Οι μεταβολές στον αριθμό των σημαντικότερων ειδών ζώων και πουλερικών, είναι: 

− στα βοοειδή, αύξηση κατά 3,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 τα βοοειδή ανήλθαν σε 766.755 και 792.935 αντίστοιχα, 

− στους χοίρους, αύξηση κατά 2,1% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 οι χοίροι ανήλθαν σε 664.636 και 678.299 αντίστοιχα, 

− στα πρόβατα, μείωση κατά 0,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 τα πρόβατα ανήλθαν σε 9.052.105 και 9.017.390 αντίστοιχα, 

− στις αίγες, μείωση κατά 1,7% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 οι αίγες ανήλθαν σε 3.751.549 και 3.686.589 αντίστοιχα, 

− στις όρνιθες, αύξηση κατά 5,6% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 οι όρνιθες ανήλθαν σε 36.596.568 και 38.649.420 αντίστοιχα. 

− στις γαλοπούλες, μείωση κατά 2,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 οι γαλοπούλες ανήλθαν σε 554.573 και 542.142 αντίστοιχα.

  1. Παραγωγή κρέατος 

Οι μεταβολές στην παραγωγή κρέατος ζώων και πουλερικών, είναι: 

− στα βοοειδή, αύξηση κατά 7,2% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν *39,6 και 42,4 χιλ. τόνοι βόειου κρέατος αντίστοιχα, 

− στους χοίρους 

– χοιρίδια, μείωση κατά 6,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν *74,4 και 69,9 χιλ. τόνοι χοιρινού κρέατος αντίστοιχα, 

− στα πρόβατα, μείωση κατά 1,7% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν *47,1 και 46,3 χιλ. τόνοι πρόβειου κρέατος αντίστοιχα, 

− στις αίγες, μείωση κατά 7,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 18,1 και 16,8 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα, 

− στα κουνέλια, μείωση κατά 3,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 1,9 και 1,8 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα, 

− στα πουλερικά (εκτός στρουθοκαμήλων), αύξηση κατά 1,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 241,0 και 243,4 χιλ. τόνοι κρέατος αντίστοιχα.

  1. Παραγωγή γάλακτος και κτηνοτροφικών προϊόντων 

Οι μεταβολές της παραγωγής γάλακτος και άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων, είναι: 

− στο γάλα, αύξηση κατά 0,3% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 1.874,8 και 1.879,9 χιλ. τόνοι γάλακτος αντίστοιχα, 

− στο μαλακό τυρί, μείωση κατά 7,6% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 114,1 και 105,4 χιλ. τόνοι μαλακού τυριού αντίστοιχα, 

− στα αυγά, αύξηση κατά 5,0% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 παρήχθησαν 1.495,9 και 1.570,2 εκατ. αυγά αντίστοιχα.

Δ. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Οι σημαντικότερες μεταβολές των γεωργικών μηχανημάτων, ως προς τον αριθμό τους, είναι: 

− στους γεωργικούς ελκυστήρες, μείωση κατά 2,4% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 οι γεωργικοί ελκυστήρες ήταν 361.481 και 352.800 αντίστοιχα, 

− στα ψεκαστικά μηχανήματα, μείωση κατά 5,3% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 τα ψεκαστικά μηχανήματα ήταν 248.527 και 235.386 αντίστοιχα, 

− στα αρδευτικά συγκροτήματα, μείωση κατά 1,7% το 2022 σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το 2021 και το 2022 τα αρδευτικά συγκροτήματα ήταν *383.940 και 377.505 αντίστοιχα.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οικονομία

close menu