Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια πτώση 6,2% του τζίρου στη βιομηχανία τον Αύγουστο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, παρουσίασε μείωση 11,1%

Ετήσια μείωση 6,2% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, έναντι αύξησης 42,5% που παρουσίασε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, παρουσίασε μείωση 11,1%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 – Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 38,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 11,1% τον Αύγουστο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023 προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Μείωση κατά 13,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.
Μείωση κατά 6,1% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Μείωση κατά 9,9% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Μείωση κατά 3,9% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2022

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,9% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

• Μείωση κατά 4,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές
των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων,
παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων.
• Αύξηση κατά 16,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις
μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη –
άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Αυγούστου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 9,9% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

• Μείωση κατά 31,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις
μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων
μεταλλευμάτων.
• Μείωση κατά 9,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές
των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής χημικών ουσιών και
προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 16,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης
• Αύξηση κατά 2,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 11,1% τον μήνα Αύγουστο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2023, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

• Μείωση κατά 15,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
• Μείωση κατά 11,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

• Μείωση κατά 14,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς
• Μείωση κατά 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οικονομία

close menu