Οικονομία

Επανέκδοση 5ετούς ομολόγου από ΟΔΔΗΧ

Το δημόσιο άντλησε 250 εκατ. ευρώ με την απόδοση στο 3,30%.

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 διενεργήθηκε επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028, ύψους 250 εκατομμυρίων Ευρώ. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.046 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας:

Δημοπρασία 

 

ΟΕΔ 3,875%, λήξεως 15 Ιουνίου 2028

19 Ιουλίου 2023

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό250
2. Ύψος προσφορών1.046
3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)4,18
4.Συνολικά αποδεκτό ποσό250
5. Απόδοση3,30%
6. Τιμή Δημοπρασίας102,55
7. Cut – off ratio39%

Στυο πλαίσιο της ενεργούς διαχείρισης του χρέους ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες στην επαναγορά ομολόγων 1,5 δισ. ευρώ. 

close menu