Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Επαναγόρασε 1,5 δισ. ευρώ ομόλογα

Τα ομόλογα θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο μετά την επαναγορά τους και ακυρώνονται.

Πριν από λίγες ημέρες ο ΟΔΔΗΧ με γενικός διευθυντή τον Δημήτριο Τσάκωνα, στο πλαίσο της ενεργούς διαχείρισης του χρέους, απέστειλε πρόσκληση προς επενδυτές που κατείχαν συγκεκριμένα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, ζητώντας την επαναγορά τους.  Ύστερα από τις τελικές συναλλαγές και τον οριστικό διακανονισμό της πράξης επαναγοράς της 18/7/2023, επαναγοράστηκαν ομόλογα ονομαστικής αξίας 1,485 δισ. ευρω έναντι 1,505 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω ομόλογα προσφέρθηκαν προς επαναγορά, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Επαναγοράς (Switch and Tender Offer Memorandum), από επενδυτές που συμμετείχαν στην Πρόταση Επαναγοράς.

Τα ομόλογα που θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο μετά την επαναγορά τους ακυρώνονται.

Το σύνολο του ως άνω ποσού που θα καταβληθεί για την επαναγορά των ανωτέρω τίτλων προέρχεται από τις προσόδους της έκδοσης και διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 18.07.2038 επιτοκίου 4,375% με κωδικό αριθμό ISIN GR0128017747 (τα «Ομόλογα») που θα εκδοθούν βάσει των υπ’ αρ. 17 και 18 αποφάσεων του προοιμίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Δ της υπ’ αρ. 1214/10-7-2023 (Β’4439) απόφασης του
Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρότασης Επαναγοράς.

Για το σύνολο της επαναγοράς των ομολόγων θα δοθεί αμοιβή ποσού έως $ 15.000,00 (δολάρια Η.Π.Α.), πλέον Φ.Π.Α. στον Εκπρόσωπο Πληροφόρησης Kroll Issuer Services Limited.

Οικονομία

close menu