Επιχειρήσεις

Επετεύχθη συμφωνία για την συλλογική σύμβαση εργασίας του ΟΤΕ

Αίσια έκβαση είχαν οι τρίμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Διοίκησης του ΟΤΕ και της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον οργανισμό (ΟΜΕ- ΟΤΕ) για την νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της περιόδου 2015 -2017.

Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία προβλέπει οριακές μειώσεις μισθών, αλλά και διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αν και αρχικά η Διοίκηση του ΟΤΕ ζητούσε περαιτέρω μείωση των βασικών μισθών κατά 4% τελικώς υπαναχώρησε.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΟΜΕ-ΟΤΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας ενέκρινε πλειοψηφικά το σχέδιο της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, τα κύρια σημεία της συμφωνίας προβλέπουν τα εξής:

_x000D_

    _x000D_
  •     Συνεχίζεται η μεσοσταθμική μείωση της προηγούμενης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά 11% για την επόμενη τριετία. Προβλέπεται διασφάλιση των θέσεων εργασίας, 35ωρο, αλλά και επαναφορά του μισθού στα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2011 μετά την λήξη της συμβάσεως (2017).
  • _x000D_

  •     Την ένταξη στον ΟΤΕ περίπου 2.100 εργαζομένων της OTEplus με κατώτερο βασικό μισθό 755 ευρώ και αναγνώριση πτυχίου. Ειδικά για τους εργαζομένους στην ΟΤΕplus που εργάζονται στα Call Center οι συμβάσεις τους θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου με μισθό τα 755 ευρώ για το πλήρες ωράριο.
  • _x000D_

_x000D_

Σημειώνεται πως ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί σήμερα περίπου 22.093 εργαζομένους.

close menu