Επενδύσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμα ύψους 117.000 ευρώ για ανοιχτές πωλήσεις

Την επιβολή προστίμων, μεταξύ άλλων για ανοιχτές πωλήσεις, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε: 

Την επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ στην «GARITA CAPITAL MANAGEMENT», διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις 200.000 μετοχών της τράπεζας «Eurobank Eργασίας Α.Ε», κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Την επιβολή προστίμου 40.000 ευρώ στην «ABBEVILLE PARTNERS LLP», διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις 200.000 μετοχών της τράπεζας «Eurobank Eργασίας Α.Ε», κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος και άλλων περιπτώσεων παράβασης του κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις.

Επίσης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αποφασίστηκε: 

Η επιβολή προστίμου 27.000 ευρώ στoν κ. Τσούτσια Ιωάννη του Παναγιώτη, διότι σε 27 περιπτώσεις δεν προέβη σε γνωστοποίηση ανοικτών πωλήσεων, κατά παράβαση των άρθρων 5 & 6 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Η επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην «Τράπεζα Κύπρου», διότι κατά την προώθηση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) παρείχε επενδυτικές συμβουλές, χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας επενδυτών και χωρίς να έχει συνάψει τις προβλεπόμενες προς τούτο συμβάσεις, κατά παράβαση του ν. 3606/2007 και της υπ αριθ. 1/452/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στην εταιρία «Ευροβολη Α.Ε.Ε.Δ.» για τη μη ύπαρξη αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, κατά παράβαση της υπ αριθ. 9/452/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η παροχή άδειας λειτουργίας στην εταιρεία «Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π» ως Oργανισμού Eναλλακτικών Eπενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4209/2013, καθώς και την τροποποίηση του καταστατικού της.

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρία «Pharos Investment Advisors Α.Ε.Ε.Δ.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3606/2007.

close menu