Οικονομία

Eurobank: Στο 81,66% του ΑΕΠ του 2007 θα φτάσει η οικονομία το 2016

Σε φάση ανάκαμψης εισέρχεται η ελληνική οικονομία και στο τέλος του 2016 θα προσεγγίσει το 81,66% της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που είχε το 2007, εκτιμούν οι αναλυτές της Eurobank, προειδοποιώντας πως δεν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω καθυστερήσεις «και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα άνω του 25%».

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση, «οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (4/11) συγκλίνουν προς τις εκτιμήσεις (2014, 2015 και 2016) των ασκούντων την οικονομική πολιτική για θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, αύξηση των επενδύσεων, αύξηση της απασχόλησης και συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής».

Οι αναλυτές συστήνουν ότι δομικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν την πιθανότητα επίτευξης μακροχρονίως βιώσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης είναι η ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών, η μείωση του δημοσίου χρέους, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους, οι ξεκάθαροι και σταθεροί «κανόνες του παιχνιδιού» σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής, η ανάληψη εγχώριων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μηχανισμών δέσμευσης οι οποίοι θα έχουν ως κεντρικό στόχο τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη συνεπακόλουθη αύξηση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής.

Εξάλλου, η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στο παρόν και η στρατηγική επίτευξης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών ή και πλεονασματικών στο μέλλον, ενισχύει τα κίνητρα για επενδύσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων και για πιο παραγωγική εργασία από την πλευρά των νοικοκυριών καθώς και οι δύο πλευρές προεξοφλούν ότι δεν θα κληθούν να καταβάλλουν περισσότερους φόρους στο μέλλον.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμα και στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις η ελληνική οικονομία δεν θα επιστρέψει πλήρως σε επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας παρόμοια με αυτά που ίσχυαν πριν από έξι χρόνια (2007) καθώς απαιτείται χρόνος και ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας, η οποία όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία θα ξεκινήσει στο τέλος του 2014.

«Δεν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω καθυστερήσεις και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα άνω του 25%» υπογραμμίζουν οι αναλυτές της Eurobank.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής ύφεσης περιόδου 2007-2013 η οποία αναφέρεται ως μια εκ των μεγαλυτέρων στη σύγχρονη ιστορία των οικονομιών της αγοράς. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η μεγάλη διάρκεια (6 χρόνια) και το βάθος (-23,93% συσσωρευμένη πτώση του πραγματικού ΑΕΠ), σχολιάζει η ανάλυση.

close menu