Επιχειρήσεις

Η EBRD γίνεται μέτοχος της NOVAL μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 10,5 εκατ. ευρω

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε «βιώσιμα» ακίνητα

Η Noval Property (Εταιρεία) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υπέγραψαν ομολογιακό δάνειο ύψους €10,5 εκατ. Το δάνειο θα τραπεί υπό όρους σε υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε νέες μετοχές της εταιρείας.

Τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας σε βιώσιμα «πράσινα» ακίνητα, με στόχο την ενίσχυση της διαδικασίας περιορισμού του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα ακινήτων της χώρας.
Η Noval Property ενημερώνει τους επενδυτές ότι τα προβλεπόμενα συμβατικά έγγραφα σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή υπεγράφησαν σε συνέχεια της έγκρισης η οποία παρασχέθηκε κατά την από 4 Σεπτεμβρίου 2023 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Noval Property, ήτοι αναφορικά με την έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ποσού έως δέκα
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€10.500.000), με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών οι οποίες (ομολογίες) δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από την EBRD, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.

Η Noval Property είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα και θυγατρική της Viohalco. Το 2021, η EBRD συμμετείχε στην έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου της Noval Property, με επένδυση 12 εκατ. ευρώ από τη συνολική προσφορά 120 εκατ. ευρώ. Τη χρηματοδότηση ομολογιακού δανείου υπέγραψαν σήμερα ο κος Jean-Marc Peterschmitt από την EBRD, και ο κος Παναγιώτης Καπετανάκος, CEO και η κα Αικατερίνη Απέργη, CFO της Noval Property.
Μέσω αυτής της pre-IPO συναλλαγής, η EBRD δεσμεύεται να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της Noval Property νωρίτερα από την αγορά, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τις προοπτικές του επενδυτικού σχεδιασμού και της πρότασης αξίας της Εταιρείας

Ως μέρος της συναλλαγής, η Noval Property έχει δεσμευτεί να επενδύσει τα κεφάλαια που θα λάβει από την EBRD στη χρηματοδότηση ανάπτυξης, απόκτησης και ανακατασκευής περιβαλλοντικά πιστοποιημένων κτηρίων, επιτυγχάνοντας κατ’ ελάχιστον πιστοποίηση LEED επιπέδου «Gold» ή BREEAM επιπέδου «Very Good». Αυτό αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση του περιορισμένου αποθέματος βιώσιμων κτηρίων στην αγορά και να ενθαρρύνει εταιρείες του κλάδου να στοχεύσουν προς
υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Η Noval Property θα εφαρμόσει, επίσης, πρότυπα αναφοράς GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), παγκόσμιο σημείο αναφοράς σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) για ακίνητα, το οποίο στοχεύει να ενισχύσει και να διαφυλάξει την αξία των μετόχων
αξιολογώντας και προβάλλοντας τις αρχές βιωσιμότητας.

Επιπλέον, η Noval Property έχει υιοθετήσει τις αρχές Women Empowerment του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με σκοπό να παγιώσει τη δέσμευσή της όσον αφορά στην ισότητα των φύλων στους εργαζομένους της. Είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα που υπογράφει αυτές τις αρχές, θέτοντας πρότυπα σε εθνικό επίπεδο.

Ο Jean-Marc Peterschmitt, Διευθύνων Σύμβουλος της EBRD στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και αγροτικής παραγωγής, τόνισε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τη Noval Property και να υποστηρίξουμε την πολλά υποσχόμενη σειρά έργων ανάπτυξης «πράσινων» περιβαλλοντικά πιστοποιημένων ακινήτων, των οποίων η προσφορά στην αγορά είναι επί του παρόντος περιορισμένη. Η EBRD, πρωτοστατώντας στην αγορά, δεσμεύεται σε μια pre-IPO χρηματοδότηση, υποστηρίζοντας τον στρατηγικό προσανατολισμό της Noval Property και τις προοπτικές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η αγορά ακινήτων της Ελλάδας βρίσκεται σε θετική τροχιά, μετά από χρόνια μειωμένης επενδυτικής δραστηριότητας, και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα την ενισχύσει περαιτέρω. Η EBRD και η Noval Property μοιράζονται το ίδιο όραμα, με τη βιώσιμη ανάπτυξη να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας».

Ο Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, σχολίασε «Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε και διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την EBRD. Αυτή η συναλλαγή συμβάλλει στην υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού μας προγράμματος που επικεντρώνεται στην απόκτηση και ανάπτυξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά πιστοποιημένων ακινήτων. Επιπλέον, αποτελεί απόδειξη της εμπιστοσύνης στη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της δραστηριότητάς μας, με στόχο την ευημερία των ανθρώπων και της τοπικής κοινωνίας, καθώς και για την προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου ζωής».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu