Νέα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά καταγγελίες της Sea jets κατά της Πειραιώς

Ο Μάριος Ηλιόπουλος της Seajets

Η καταγγελία αφορά απόκτηση ελέγχου από τον όμιλο Πειραιώς επί της MIG επί πολλά έτη, χωρίς η τράπεζα να έχει γνωστοποιήσει την απόκτηση αυτή στην ΕΑ και χωρίς να έχει τηρήσει την υποχρέωση αναστολής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, προχώρησε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει, στην ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή, κατόπιν κλήρωσης, εξέτασης υπόθεσης, περί πιθανής παράβασης υποχρέωσης γνωστοποίησης της απόκτησης de facto αποκλειστικού ελέγχου και της συναφούς υποχρέωσης αναστολής πραγματοποίησης συγκέντρωσης στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο και επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης και δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της ΕΑ. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό και το βαθμό συνεργασίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Η υπόθεση αφορά σε ενδεχόμενη παραβίαση της διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 4, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2, περί υποχρέωσης γνωστοποίησης συγκεντρώσεων, του άρθρου 9 παρ. 1, περί της συναφούς υποχρέωσης αναστολής πραγματοποίησης συγκέντρωσης και του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 3959/2011 περί ενδεχόμενης παροχής ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών.

Η υπόθεση δεν αφορά στη διερεύνηση τυχόν παράβασης των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υπόθεση που εκκίνησε από πρόσφατη καταγγελία του ομίλου Sea jets, του Μάριου Ηλιόπουλου (στη φωτογραφία)  κατά της Τράπεζας Πειραιώς.

Η καταγγελία αφορά απόκτηση ελέγχου από τον όμιλο Πειραιώς επί της MIG επί πολλά έτη, χωρίς η τράπεζα να έχει γνωστοποιήσει την απόκτηση αυτή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και χωρίς να έχει τηρήσει την υποχρέωση αναστολής. Παράλληλα η τράπεζα θα ελεγχθεί για παροχή αναληθών στοιχείων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σε παρόμοια υπόθεση η Επιτροπή έχει επιβάλει πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρεία της ακτοπλοΐας.

Το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον κύκλο εργασιών και τα έτη της παράβασης.

close menu