Επιχειρήσεις

Intralot: Εγκρίθηκε η απορρόφηση της θυγατρικής «Εταιρία Στοιχημάτων ΜΑΕ»

Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης ορίστηκε η 31.12.2023

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι με την από 18.01.2024 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της 100% θυγατρικής της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Μ.Α.Ε.» («Απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 4172/2013.

Ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφώμενης («Ισολογισμός Μετασχηματισμού») ορίστηκε η 31.12.2023.

Δεν απαιτείται απόφαση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών κατά παρέκκλιση από το άρθρο 14 του ν. 4601/2019, καθώς η Εταιρία κατέχει το σύνολο των μετοχών στην Απορροφώμενη κι εφόσον, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4601/2019, (α) η δημοσιότητα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4601/2019 πραγματοποιείται, από καθεμία από τις εταιρίες που συμμετέχουν στη συγχώνευση, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 και (β) οι μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συντέλεση της συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, να λαμβάνουν γνώση των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1, αγ του ν. 4601/2019.

Δυνάμει της Συγχώνευσης θα συντελεστεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης στην Eταιρία, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθούν κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

Το από 18.01.2024 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης καταχωρήθηκε στις 24.01.2024 (α/α 320454) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu