Επιχειρήσεις

Intralot: Μείωση σε έσοδα (4,8%) και EBITDA (10,7%) για το α’ τρίμηνο του 2024

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2024 ανήλθαν στα €190,1 εκατ.

Η INTRALOT A.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου για την περίοδο με λήξη την 31 η Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Αναλυτικά:

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2024, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €85,1 εκατ. (-4,8% σε σχέση με πέρυσι, περιλαμβανομένης της επίπτωσης €-6,7 εκατ. λόγω μεταβολής συναλλαγματικής ισοτιμίας στην Αργεντινή τον Δεκέμβριο του 2023).

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €30,1 εκατ. (-10,7% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά), ενώ το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στο 35,4% δηλ. στα ίδια επίπεδα με το 35,6% στις 31.12.23.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €5,4 εκατ. κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 και το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €3,9 εκατ. κέρδη.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ τρίμηνο του 2024 διαμορφώθηκαν στα €27,1 εκατ. Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2024 ανήλθαν στα €6,8 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α΄ τριμήνου του 2024 ανήλθαν στα €190,1 εκατ., αυξημένα κατά €78,2 εκατ. σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2023.

Ο Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €329,5 εκατ. στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024, μειωμένος κατά €3,7 εκατ. σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2023 και κατά €142,1 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ τρίμηνο του 2023.

O προσαρμοσμένος δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2024 διαμορφώθηκε στο 2,6x. Την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,6x.

Στις 9 Απριλίου 2024, η INTRALOT CAPTAL LUXEMBOURG SA ολοκλήρωσε την πρόωρη ολική αποπληρωμή κατά κεφάλαιο συνολικού ποσού €99.568.000, πλέον τόκων, των ομολογιών 5,250% λήξεως Σεπτεμβρίου 2024.

Στις 26.05.2024 ξεκίνησε η λειτουργία της Λοταρίας της British Columbia (BCLC) στον Καναδά με το νέο κεντρικό σύστημα LOTOS X.

Κατόπιν της αναθεώρησης των δεικτών αγοράς μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η μετοχή της INTRALOT θα εισαχθεί στο Γενικό Δείκτη Τιμών του από τις 25.06.2024.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ο Όμιλος ολοκλήρωσε το σχέδιο αναχρηματοδότησης των Ομολόγων λήξης 2024 μέσω έκδοσης Ομολόγου διαπραγματεύσιμου στο ΧΑΑ και Κοινοπρακτικού δανεισμού με πέντε ελληνικές τράπεζες, με όρους ευνοϊκότερους σε σχέση με τις διεθνείς αγορές. Παράλληλα τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της εταιρείας και την εδραίωση των βασικών χρηματο-οικονομικών δεικτών στα επιθυμητά επίπεδα, ενόσω η εταιρεία διεκδικεί με αξιώσεις μια σειρά από σημαντικά έργα στη Βόρειο Αμερική, την Αυστραλία και τη Βραζιλία».

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu