Οικονομία

Κάμψη 8,7% στις εξαγωγές Σεπτεμβρίου

Στο ποσό των 2.285,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών τον Σεπτέμβριο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 8,7% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε μείωση 0,2%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων διαμορφώθηκε τον ίδιο μήνα στο ποσό των 4.343,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%. Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε αύξηση 13,0%.

Κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2013 – Σεπτεμβρίου 2014, η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών μειώθηκε κατά 7,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 – Σεπτεμβρίου 2013, ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων μειώθηκε κατά 1,9%.

close menu