Επιχειρήσεις

ΚΡΙ – ΚΡΙ: Διόρθωση για τα ταμειακά διαθέσιμα α΄ εξαμήνου

Εκ παραδρομής αναφέρθηκε με αρνητικό πρόσημο ποσό (-8.606.376 ευρώ) αντί του ορθού ποσού +8.606.376

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2023 που δημοσιεύθηκε στις 26/9/2023, στη Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών (σελ. 16) το κονδύλι,  “Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α+β+γ)” που αφορά την περίοδο 1/1-30/6/2023,  εκ παραδρομής αναφέρθηκε με αρνητικό πρόσημο ποσό € (8.606.376) αντί του ορθού ποσό  € 8.606.376.

Η διορθωμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση αναρτήθηκε σήμερα 5/10/2023 στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών  και στο site της Εταιρείας www.krikri.gr.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu