Επιχειρήσεις

ΚΡΙ ΚΡΙ: Προσαυξημένο μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή – Στις 24/8 η αποκοπή

Λόγω και της ενσωμάτωσης μερίσματος που αντιστοιχεί στις 69.201 ίδιες μετοχές

Η εταιρεία ΚΡΙ ΚΡΙ ανακοίνωσε ότι το μέρισμα που θα δοθεί είναι προσυξημένο καθώς θα προστεθεί και αυτό που αναλογεί στις ίδιες μετοχές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 113772252000 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 11.07.2023 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022 συνολικού ποσού 6.613.027,20 ευρώ ή 0,20 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα).

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,2004194517 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 69.201 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 24 Αυγούστου 2023 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,1903984791 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu