Επιχειρήσεις

Με τροπολογία, δικαίωμα στο ΤΧΣ να δανειοδοτεί το ΤΕΚΕ

Δικαίωμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να δανειοδοτεί το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) δίνουν νέες τροπολογίες της κυβέρνησης, οι οποίες κατατέθηκαν εκτάκτως στη Βουλή.

Ταυτόχρονα, δίδεται η δυνατότητα στις συνεταιριστικές τράπεζες να βγαίνουν στις αγορές για δανεισμό, αλλά και να προχωρούν σε συγχωνεύσεις.

Αναλυτικά:
Επί του άρθρου 12
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 δίνεται η δυνατότητα στο ΤΧΣ να δανειοδοτεί το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) σε περίπτωση που τα διαθέσιμά του που προκύπτουν από τις εισφορές δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς.
Το δάνειο θα χορηγείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της ΤτΕ και σχετικό αίτημα του ΤΕΚΕ. 

Επί του άρθρου 13
Το καταστατικό της ΤτΕ προβλέπει ότι όλες οι τροποποιήσεις του προϋποθέτουν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που κυρώνονται με νόμο, εξαιρέσει της αύξησης κεφαλαίου, για την οποία αρκεί απόφαση του Γενικού Συμβουλίου (ΔΣ) που εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Επί του άρθρου 14
Με την περίπτωση α της παραγράφου 1 εισάγεται το δικαίωμα για τις Συνεταιριστικές Τράπεζας να εισάγουν ομόλογα και προαιρετικές μερίδες σε οργανωμένες αγορές. 
Με την περίπτωση β της παραγράφου 1 διευκρινίζεται η δυνατότητα συγχώνευσης πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα με άδεια της ΤτΕ, είτε με απορρόφηση, είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού. 

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu