Επιχειρήσεις

Μειωμένα τα έσοδα των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας το 2013

Μείωση περίπου 19% παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα το 2013, επηρεασμένα από την επιβολή του νόμου 4172/2013 (μηχανισμός clawback / rebate), βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του κλάδου υποχρεώθηκαν σε «απομείωση» των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.   

Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Ιδιωτικές Υπηρεσίες Υγείας» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group ΑΕ. Η εν λόγω μελέτη πραγματεύεται τους τομείς των γενικών θεραπευτηρίων, των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών και των διαγνωστικών κέντρων, καθώς και την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, εξετάζοντας  την πορεία και τις προοπτικές τους.

«Η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (βάσει αξίας), παρουσίασε μείωση της τάξης του 19% το 2013 σε σχέση με το 2012. Ειδικότερα κατά κατηγορία, τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα έσοδα των γενικών  κλινικών (ποσοστό περίπου 23%) και ακολουθεί η αγορά των μαιευτικών – γυναικολογικών κλινικών με ποσοστό μείωσης περίπου 15%», σχολίασε η διευθύντρια οικονομικών και κλαδικών μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου.

Σχετικά με τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, η κ. Παντελαίου ανέφερε πως η μείωση των εσόδων διαμορφώθηκε στο 9,5% το 2012. Απώλειες καταγράφονται και για την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, το μέγεθος αγοράς των οποίων μειώθηκε κατά 22% περίπου την περίοδο 2013/12.

Η κ. Παντελαίου σημειώνει πως, εάν δεν ληφθούν υπ’ όψιν οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του νόμου περί clawback και rebate, τότε εκτιμάται ότι το ποσοστό μείωσης της συνολικής αξίας της αγοράς των γενικών και μαιευτικών κλινικών θα ήταν σαφώς χαμηλότερο το 2013/2012.

Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Senior Consultant στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP, παρατηρεί πως οι γενικές κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 61% περίπου για το 2013. Οι μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 25% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι νευροψυχιατρικές κλινικές αντιπροσωπεύουν το 9% περίπου της αγοράς των γενικών κλινικών το 2013.   

Εκπρόσωποι του κλάδου είναι αρκετά επιφυλακτικοί ως προς την εξέλιξη της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας το 2014 και τηρούν στάση «αναμονής» μπροστά στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις της χώρας.

close menu