Οικονομία

Μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών η καταβολή αμοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ

Μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και μόνο, θα πρέπει να διενεργηθεί η καταβολή όλων ανεξαιρέτως των αμοιβών και αποδοχών του προσωπικού των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών των ΟΤΑ, υπογραμμίζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Την ερώτηση είχαν καταθέσει οι βουλευτές Κωνσταντίνος Δερμιτζάκης, Μιχάλης Κριτσωτάκης και Μαρία Διακάκη και ζητούσαν να μην υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για την απογραφή και ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, οι Πολυμετοχικές Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείας ΟΤΑ, διότι μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί η οικονομική τους σταθερότητα και ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι Πολυμετοχικές Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ είναι τοπικοί εξειδικευμένοι φορείς στήριξης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν ριζικά από άλλες μορφές επιχειρήσεων ΟΤΑ και ΝΠΙΔ ΟΤΑ. Όπως ειδικότερα τονίζουν, διαθέτουν υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και τεχνογνωσία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 θα έχουν σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, INTERREG, LIFE, SAVE, ΟΠΠΑΧ και άλλων Καινοτόμων Πολιτικών (αστική ανάπτυξη, έξυπνη εξειδίκευση). Οι βουλευτές αναφέρουν ακόμη ότι οι Πολυμετοχικές Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ δεν διαθέτουν συνεχή ταμειακή ρευστότητα λόγω των πολύ μεγάλων καθυστερήσεων πληρωμής τους από το Δημόσιο για τα προγράμματα που υλοποιούν, ενώ απαγορεύεται από τον νόμο να επιχορηγούνται από τους δήμους ή άλλη πηγή.

Στην απάντησή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών παραθέτει το ισχύον πλαίσιο για την υποχρέωση υπαγωγής στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και επικαλείται ενημέρωση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ότι το προσωπικό των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών των ΟΤΑ έχει απογραφεί και συνεπώς προκύπτει ότι «η καταβολή όλων ανεξαιρέτως των πληρωμών των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού τους θα πρέπει να διενεργηθεί μέσω του συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών».

close menu