Οικονομία

Νέα πτώση των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το Μάιο

Οι εισαγωγές μειώθηκαν 78,8%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ρωσία) και μεταξύ Ελλάδας και
Ουκρανίας για το Μάιο του 2023.

Σύμφωνα με αυτά, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 136,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 78,8% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που ήταν 645,9 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 7,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 38,0% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που ήταν 5,5 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Μάιο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 129,2 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.369,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 51,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 που ήταν 2.837,1 εκατ. ευρώ.
Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 ανήλθε σε 42,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 10,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 που ήταν 47,5 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.326,9 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Να σημειωθεί πως εφέτος η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία παρουσιάζει μείωση σε αντίθεση με ότι συνέβαινε το 2021 και το 2022. Με άλλα λόγια, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία παρά τις κυρώσεις, η Ελλάδα αύξησε τις εισαγωγές από τη Ρωσία για μεγάλο διάστημα μετά την εισβολή. Το παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνει την πορεία των εισαγωγών:

Το 2022

Το έτος 2022, 397 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 404 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.

Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 9.334,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 117,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 4.302,4 εκατ.
ευρώ.
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2022 ανήλθε σε 156,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση 24,3% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 206,6 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2022 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 9.177,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα)

ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Τον Μάιο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 21,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 149,5% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που ήταν 8,6 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία τον Μάιο 2023 ανήλθε σε 63,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 330,1% σε σχέση με τον Μάιο 2022 που ήταν 14,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Μάιο 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 42,0 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 111,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 69,0% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2022 που ήταν 66,0 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2023 ανήλθε σε 236,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 431,2% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2022 που ήταν 44,5 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου- Μαΐου 2023 ήταν θετικό και ανήλθε σε 125,0 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Το 2022

Το έτος 2022, 387 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 473 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.
Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 280,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 41,4% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 198,4 εκατ. ευρώ.
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2022 ανήλθε σε 342,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2021 που ήταν 338,8 εκατ. ευρώ .
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2022 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 62,1 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).

Οικονομία

close menu