Αγορές

ΟΠΑΠ: Αγορά 207.500 ιδίων μετοχών με 14,9 ευρώ ανά μετοχή

Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται στα 3,115 εκατ. ευρώ και το ποσοστό διαμορφώνεται στο 0,8%

H ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι προέβη κατά την περίοδο 13.11.2023 – 17.11.2023, σε αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνολικά 207.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 14,9 ευρώ ανά μετοχή και συνολικής αξίας 3.115.108,96 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω αγορά, η εταιρεία κατέχει συνολικά 2.942.175 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,80% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

close menu