Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ Eco η νέα εταιρεία του ΟΠΑΠ στον κλάδο της ενέργειας με €1.000.000 κεφάλαιο

Ο οικονομικός διευθυντής του ΟΠΑΠ, Pavel Mucha, ανέλαβε πρόεδρος Δ.Σ. στη νεοσύστατη εταιρεία ΟΠΑΠ Eco.

Συστάθηκε μέσω της θυγατρικής OPAP Investment Ltd, που διατηρεί ο ΟΠΑΠ στην Κύπρο

Στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία ΟΠΑΠ Eco και αρχικό κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ προχώρησε ο ΟΠΑΠ. Μέτοχος είναι η θυγατρική του ΟΠΑΠ, η OPAP Investment Ltd, με έδρα την Κύπρο.

Σκοπός της νέας εταιρείας είναι:

  1. Η σύναψη για ίδιο λογαριασμό συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με φυσική παράδοση ή ως συμβάσεις επί διαφορών) με τρίτους αντισυμβαλλόμενους με σκοπό την αντιστάθμιση και διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της εταιρείας, των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ εν γένει, καθώς και προς ενίσχυση του δικτύου των πρακτόρων αυτού.

2. Η συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς επόμενης ημέρας, της ενδοημερήσιας αγοράς, της αγοράς εξισορρόπησης και των αγορών παραγώγων.

3. Η παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την επένδυση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους και τον περιορισμό των επενδυτικών τους κινδύνων.

4. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την κεφαλαιακή τους δομή και θέματα που σχετίζονται με εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς εν γένει.

Στη διοίκηση της νεοσύστατης οντότητας βρίσκονται ο CFO του ομίλου Πάβελ Μούχα (Pavel Mucha) με καθήκοντα προέδρου, ο διευθυντής στρατηγικής ανάλυσης και ανάπτυξης του ΟΠΑΠ, Γιώργος Βιτοράκης, ως διευθύνων σύμβουλος και η νομική σύμβουλος, Παρασκευή Βασιλοπούλου.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu