Τράπεζες

Optima: Βλέπει υπέρβαση των φετινών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες

Τα καθαρά κέρδη των τραπεζών ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ (+34% σε τριμηνιαία, +39% σε ετήσια βάση)

Στο ισχυρό α΄ τρίμηνο των ελληνικών τραπεζών στέκεται η Optima, κάνοντας μια μίνι ανασκόπηση των δεδομένων που παρουσίασαν σε αυτό. Όπως εκτιμά μετά από αυτό, οι τράπεζες όχι απλώς θα επιτύχουν τους φετινούς τους στόχους τους, αλλά και θα τους υπερβούν.

Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στο 0,92x P/TBV για φέτος, με discount 17% έναντι των ευρωπαϊκών. Ωστόσο, η Optima αναμένει ότι θα εμφανίσουν μέση απόδοση επί της λογιστικής αξίας 13,6% το 2024, ελαφρώς υψηλότερη από τις ευρωπαϊκές και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να διαπραγματεύονται σε αντίστοιχα επίπεδα αποτίμησης. Eurobank και Πειραιώς είναι οι κορυφαίες επιλογές της χρηματιστηριακής από τον κλάδο, καθώς προσφέρουν τις υψηλότερες δυνατότητες ανόδου.

Παράλληλα, οι συστημικές τράπεζες έχουν ανακοινώσει τις προθέσεις τους να επανέλθουν δυναμικά στις διανομές μερισμάτων για το 2023, από το 2008 και υπόκεινται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών στις αρχές Ιουνίου. Η Eurobank στοχεύει να διανείμει μέρισμα άνω 0,09 ευρώ, Εθνική Τράπεζα 0,36 ευρώ, η Alpha Bank 0,026 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς 0,06 ευρώ και Optima 0,44 ευρώ.

Τα ανακοινωθέντα καθαρά κέρδη των τραπεζών ανήλθαν στα 1,12 δισ. ευρώ (+34% σε τριμηνιαία, +39% σε ετήσια βάση). Η Εθνική εμφάνισε τα υψηλότερα καθαρά κέρδη στα 358 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 2,16 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαία, +14% σε ετήσια βάση) και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) μειώθηκε κατά μόλις 3 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση στο 2,87%, παρά το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αντιστάθμισης κινδύνου. Η Εθνική κατέγραψε τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους στα 606 εκατ. ευρώ και η Optima το υψηλότερο NIM με 4,48%.

Τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 486,6 εκατ. ευρώ (-3% τριμηνιαία, +13% σε ετήσια βάση) και ως εκ τούτου τα βασικά έσοδα ανήλθαν στα 2,65 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαία, +14% σε ετήσια βάση). Τα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 84,6 εκατ. ευρώ (-48% τριμηνιαία, +14% σε ετήσια βάση) και τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 2,73 δισ. ευρώ (-3% τριμηνιαία, +14% σε ετήσια βάση).

Από την πλευρά του κόστους, οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν στα 859,8 εκατ. ευρώ (-8% τριμηνιαία, -6% σε ετήσια βάση) και τα έσοδα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 1,87 δισ. ευρώ (-4% τριμηνιαία, +25% σε ετήσια βάση). Η Εθνική, σύμφωνα με τους αναλυτές κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη προ προβλέψεων στα 554 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Optima, τα ενσώματα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ στο τρίμηνο, στα 29 δισ. ευρώ. Η Eurobank έχει τα υψηλότερα ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους 7,8 δισ. ευρώ και η Εθνική είχε το υψηλότερο RoaTBV με 19,7%.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu