Αγορές

Orilina: Έγκριση και έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Από 0,30 ευρώ έως 0,94 ευρώ το εύρος τιμής

Τη θέσπιση και έναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, που αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Ιουνίου 2024, ανακοίνωσε η Orilina.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

Η «ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ORILINA PROPERTIES REIC» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, ανακοινώνει ότι με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3ης Ιουνίου 2024, αποφασίστηκε η θέσπιση και έναρξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν σήμερα.

Ειδικότερα, ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το όριο των 3.000.000 μετοχών, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό λιγότερο από το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί ο Νόμος. Το Πρόγραμμα θα ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως 3.6.2025.

Για το χρονικό διάστημα: α) μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με επανακεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν και κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού συμμετοχής, στους μετόχους της Εταιρείας, ορίζεται ως κατώτατη τιμή απόκτησης των ιδίων μετοχών τα τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή το ένα Ευρώ και πέντε λεπτά (1,05) και β) μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με επανακεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν δωρεάν και κατ’ αντιστοιχία του ποσοστού συμμετοχής, σε όλους τους μετόχους της Εταιρείας, και μέχρι την 3η.6.2025, ορίζεται ως κατώτατη τιμή απόκτησης των ιδίων μετοχών τα τριάντα λεπτά του Ευρώ (0,30) και ανώτατη τιμή ενενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (0,94).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu