Επιχειρήσεις

Orilina Properties: Αύξηση 26,7% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 2023

Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν 8,3% στα 6,10 εκατ. ευρώ - Στις 31/12/2023 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάβανε 16 ακίνητα κτιριακής επιφάνειας 69.948 τ.μ.

Η Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει ότι το 2023 τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,7% σε σχέση με το 2022, ενώ παράλληλα διατήρησε αρνητικό επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων ως προς την αξία ακινήτων (-13,4% Net L.T.V).

Την 31/12/2023 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάβανε 16 ακίνητα κτιριακής επιφάνειας 69.948τμ. Η μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων (WALT) ανέρχεται σήμερα σε 4 έτη, από 3,1 της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση 2023, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ήταν η ακόλουθη:

1. Έσοδα από μισθώματα: €6.107χιλ έναντι €5.640χιλ (+8,3%)

2. Kέρδη αναπροσαρμογής εύλογης αξίας επενδύσεων: €7.382χιλ έναντι €4.839χιλ (+52,6%)

3. Προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (1): €11.452χιλ έναντι €8.695χιλ (+31,7%)

4. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (1): €10.754χιλ έναντι €8.489χιλ (+26,7%)

Βασικοί Δείκτες

 Μικτή Απόδοση Ακινήτων Εισοδήματος (Gross Yield): 7,0% (2022:6,8%)

 Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.) (2) : €1,19 (2022:€1,15)

 Κέρδη ανά Μετοχή (EPS): €0,094 (2022:€0,081)

 Δείκτης Ρευστότητας (Current Ratio): 28x (2022:23x)

 Oικοπεδική Eπιφάνεια (Land Area): 193.469τμ (2022:146.871τμ)

(1): Χωρίς την επίδραση του προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό λόγω εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών

(2): Χωρίς την επίδραση των μη ελεγχουσών συμμετοχών και λαμβάνοντας υπόψιν την αποτίμηση Αποθεμάτων σε Εύλογη Αξία

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu