Οικονομία

Πάνω το διαθέσιμο εισόδημα με ισχυρή κατανάλωση, αλλά αρνητική αποταμίευση (α΄τρίμηνο 2023)

Μειώθηκε το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών σε 6,40 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 8,21 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 1ο τρίμηνο του 2022.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το 1ο τρίμηνο του 2023.
Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 6,40 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 8,21 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 1ο τρίμηνο του 2022.

Επιπρόσθετα, κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,26 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 0,06 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 6,14 δισ. ευρώ κατά το 1ο τρίμηνο του 2023. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 8,28 δισ. ευρώ.

Διαθέσιμο εισόδημα

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) αυξήθηκε κατά 11,3% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,53 δισ. ευρώ σε 35,09 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 9,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 32,6 δισ. ευρώ σε 35,6 δισ. ευρώ.

Αποταμίευση 

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -1,4% κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με -3,4% το 1ο τρίμηνο του 2022.

Επενδύσεις 

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2023, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), ανήλθαν στο ποσό των 3,7 δισ. ευρώ.
Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 21,2% σε σύγκριση με 19,7% το 1ο
τρίμηνο του 2022.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης (S.13) κατά το 1ο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 3,9 δισ. ευρώ.

close menu