Οικονομία

«Πράσινο φως» για νέο έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Αιτωλοακαρνανία

Το έργο στη Δυτική Ελλάδα έλαβε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Φορέας υλοποίησης του project είναι η εταιρεία DEON STORAGE.

Στα σκαριά βρίσκεται ακόμα ένα έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καθώς έλαβε το πράσινο φως project στην Αιτωλοακαρνανία.

Πρόκειται για το έργο κατασκευής και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 6 MW στη θέση “ΑΒΑΡΕΛΗ – ΤΣΑΚΝΑΤΣΑ” του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.

Το έργο στη Δυτική Ελλάδα έλαβε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βαίνει προς υλοποίηση.

Φορέας υλοποίησης του project είναι η εταιρεία DEON STORAGE.

Ταυτότητα του έργου

Το υπό μελέτη έργο στην Αιτωλοακαρνανία αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΘΕ), ονομαστικής ισχύος 6ΜWp, με χρήση Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με συσσωρευτές τύπου ιόντων λιθίου ονομαστικής χωρητικότητας 12MWh στη θέση ‘‘ΑΒΑΡΕΛΗ-ΤΣΑΚΝΑΤΣΑ’’, της Δ.Ε Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας ‘‘DEON STORAGE M.I.K.E’’».

Η εγκατάσταση θα απορροφά ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Μέσης Τάσης ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα χρησιμοποιείται για την φόρτιση των συσσωρευτών ιόντων λιθίου. Η παραγωγή ενέργειας θα πραγματοποιείται με την εκφόρτιση των συσσωρευτών οι οποίοι θα παρέχουν συνολική ισχύ 6 MW για χρονικό διάστημα 2 ωρών ανά κύκλο έγχυσης, δηλαδή 12 MWh ανά κύκλο. Η φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών καθώς και η μετατροπή του συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα και αντίστροφα, θα πραγματοποιείται με την χρήση μετατροπέων τύπου Inverter.

Για την λειτουργία του σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, προβλέπεται η κατασκευή και εγκατάστασης διάταξης 71 συγκροτημάτων συσσωρευτών ιόντων λιθίου, αποθηκευτικής ικανότητας 250kWh έκαστο, τριών μετατροπέων ισχύος για την φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών μέγιστης ισχύος 2,0 MVA έκαστος, τριών (3) μετασχηματιστών 20kV/0,4kV ισχύος 2,5 MVA ο κάθε ένας και των συστημάτων επιτήρησης, προγραμματισμού και ελέγχου του σταθμού.

Η εγκατάσταση θα γίνει σε μισθωμένο γήπεδο από τον Φορέα υλοποίησης της επένδυσης.

Οδική σύνδεση

Για την γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον Σταθμό Αποθήκευσης μέχρι τον παρακείμενο Υποσταθμό, αυτή θα πρέπει να ακολουθεί τις υφιστάμενες οδούς προσπέλασης, και να είναι υπογειοποιημένη.

close menu