Επιχειρήσεις

Profile: Ενισχυμένα κέρδη και έσοδα στο εννεάμηνο

Ενισχυμένα κέρδη και έσοδα εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2014 η Profile.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου σημείωσαν αύξηση 79% την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφούμενα σε 504.000 ευρώ από 282.000 ευρώ.

Παράλληλα,  ο κύκλος εργασιών του ομίλου εμφάνισε άνοδο της τάξεως του 7,2% διαμορφούμενος στα €6,6 εκατ. από €6,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Αναλυτικά,  τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκατ. από €1,7 εκατ. στο περσινό εννεάμηνο, αύξηση της τάξεως του 10,5%. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στα ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα του 29%, έναντι 28% στο εννεάμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης του λειτουργικού κόστους, καθώς και της συμβολής στον κύκλο εργασιών των ιδίων προϊόντων, που πλέον γνωρίζουν αυξημένη αναγνωσιμότητα στις αγορές εντός και εκτός συνόρων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €489 χιλ. στο εννεάμηνο του 2014, από €214 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013 (αύξηση 128%) και τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €504 χιλ. από €282 χιλ. πέρυσι (αύξηση 79%). O όμιλος συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή ταμιακή θέση, καθώς και υψηλά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Επιπροσθέτως, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €15,6 εκατ., έναντι €15,07 εκατ. στις 31/12/2013 και €14,7 εκατ. στις 30/09/2013. Συνεπώς, ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια εμφάνισε αξιοσημείωτη κάμψη σε 67%, έναντι 70% το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ ο δείκτης γενικής ρευστότητας ξεπέρασε το 1,7x αναδεικνύοντας την οικονομική ευρωστία του ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €5,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2014 έναντι €5,6 εκατ. το 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 5,0%.

Όπως γίνεται εμφανές από την ανοδική πορεία των μεγεθών, ο όμιλος PROFILE ενισχύει συνεχώς την εξωστρέφεια του, με βασικούς άξονες τις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής αναπτύσσοντας νέα προϊόντα και λύσεις για τις ανάγκες του χρηματοοικονομικού τομέα, ενισχύοντας την οργανωτική δομή με έμπειρα στελέχη, αλλά και επιλέγοντας κατά τόπους νέους συνεργάτες για την αντιπροσώπευση των προϊόντων του.

Ο όμιλος εξακολουθεί να αποσπά διεθνείς διακρίσεις από κλαδικούς οργανισμούς όπως συνέβη και με την πρόσφατη έρευνα της Aite Group για τα κορυφαία συστήματα διαχείρισης επενδύσεων που απευθύνονται σε Independent Wealth Managers της Ευρώπης και της Ασίας.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω παραγόντων, ήταν η επιλογή λύσεων του ομίλου PROFILE, από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς σε Ελλάδα, Αγγλία, Ελβετία και Μέση Ανατολή, για την κάλυψη αναγκών τους σε νευραλγικούς τομείς, όπως το P2P lending, Insurance Investment Management και Mobile Wealth Management.

Με βάση την μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητα των σχεδιασμών του ομίλου, καθώς και τις διαγραφόμενες προοπτικές στις αγορές που δραστηριοποιείται, η διοίκηση της PROFILE, παραμένει αισιόδοξη ως προς την επίτευξη των στόχων για περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών της εντός της επόμενης 3ετίας, μέσω νέων επενδύσεων και ενίσχυσης του διεθνούς δικτύου.

close menu