Επιχειρήσεις

Reds: Στο 94,24% αυξήθηκε το ποσοστό της Reggeborgh

Ο CEO της Reggeborgh Invest, Χένρι Χόλτερμαν

Η REGGEBORGH INVEST B.V. απέκτησε εκτός χρηματιστηριακής αγοράς (OTC) 2.762.781 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Reds, στην τιμή των 2,48 ευρώ ανά μετοχή

Η εταιρεία REDS ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια») γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε από την REGGEBORGH INVEST B.V.  σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην REDS.

Η REGGEBORGH INVEST B.V. («REGGEBORGH»), με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, η οποία ελέγχει την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., στις 28.07.2023 απέκτησε μέσω της τελευταίας εκτός χρηματιστηριακής αγοράς (OTC) 2.762.781 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της Εταιρείας, στην τιμή των €2,48 ανά μετοχή.

Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της REGGEBORGH στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

(i) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της RB ELLAKTOR HOLDING B.V.): 38,7878% (ήτοι 22.277.743 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 34,9775% (ήτοι 19.514.962 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

(ii) Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ): 55,4563% (ήτοι 31.851.274 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσo): 94,2441% (ήτοι 54.129.017 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) από 89,4338% (ήτοι 51.366.236 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές).

close menu