Οικονομία

Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για καθυστερήσεις πληρωμών των δημόσιων νοσοκομείων στους προμηθευτές

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα για παραβίαση της οδηγίας που υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών για τις αρχές δημόσιας υγείας)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη ορθή εφαρμογή των κανόνων βάσει της Οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών ( Οδηγία 2011/7/ΕΕ ) και ειδικά για αυτές των δημόσιων νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, μειώνοντας τη ρευστότητα, εμποδίζοντας την ανάπτυξη, παρεμποδίζοντας την ανθεκτικότητα και δυνητικά παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές, αναφέρει η οδηγία. Υπό το τρέχον οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις και ιδίως οι ΜΜΕ βασίζονται σε τακτικές πληρωμές για να λειτουργήσουν και να επενδύσουν.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών για τις αρχές δημόσιας υγείας). Τηρώντας αυτές τις προθεσμίες πληρωμών, οι δημόσιες αρχές δίνουν ένα καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της κακής κουλτούρας πληρωμών.

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω πρακτικών πληρωμών από τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία προς τους προμηθευτές τους που παραβιάζουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών.

Αυτά τα νοσοκομεία δεν σέβονται την υποχρέωση να παρέχουν άμεση εξόφληση των χρεών τους όταν οι προμηθευτές συμφωνούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους για τόκους, αντίθετα με την πάγια νομολογία.

Η Επιτροπή παρέπεμψε ήδη την Ελλάδα στο Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2023 σε άλλη υπόθεση Καθυστερημένης Πληρωμής, με στόχο τις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα (INFR(2019)2298).

Οι καθυστερημένες πληρωμές από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, αυτές οι επιχειρήσεις διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον γρήγορο εφοδιασμό των νοσοκομείων, βοηθώντας τα να παραμείνουν λειτουργικά.

Ιστορικό

Η καθυστερημένη πληρωμή προκαλεί διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα έντονες όταν επιχειρήσεις και πελάτες βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Το διασυνοριακό εμπόριο επηρεάζεται αναπόφευκτα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές θεσπίζει αυστηρά μέτρα τα οποία, όταν εφαρμόζονται σωστά από τις χώρες της ΕΕ, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Τα κράτη μέλη έχουν ειδική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές πληρώνουν εγκαίρως τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται. Η Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην αποτελεσματικότερη επιβολή των διατάξεων της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ισχυρότερων εργαλείων παρακολούθησης και επιβολής. Η Επιτροπή δημιουργεί επί του παρόντος ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο πληρωμών σε εμπορικές συναλλαγές όπως ανακοινώθηκε στην επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2021 .

Επιπλέον, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης τον Σεπτέμβριο του 2023 αναθεώρηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, με πρόταση κανονισμού για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu