Επιχειρήσεις

ΤΙΤΑΝ: Υπογράφει Διακήρυξη για Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία με διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού

Η Διακήρυξη, αποτέλεσμα της Συνόδου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου στις 20 Φεβρουαρίου 2024, υπεγράφη από περισσότερες από 630 επιχειρήσεις σε 20 τομείς

Ο ΤΙΤΑΝ υπέγραψε τη Διακήρυξη της Αμβέρσας που καλεί σε μια Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία, η οποία θα συμπληρώσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Διακήρυξη, αποτέλεσμα της Συνόδου της ευρωπαϊκής βιομηχανίας που πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου στις 20 Φεβρουαρίου 2024, υπεγράφη από περισσότερες από 630 επιχειρήσεις σε 20 τομείς. Τονίζει τη δέσμευση της βιομηχανίας για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας της ηπείρου, μέσω της συλλογικής προσπάθειας της βιομηχανίας, των κυβερνήσεων και των πολιτών. Μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή βιομηχανία θα προσφέρει τις λύσεις για την κλιματική αλλαγή που χρειάζεται η κοινωνία μας.

Μεταξύ των δέκα βασικών σημείων της Διακήρυξης, αναφέρεται η ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας ως στρατηγικής προτεραιότητας και την προώθηση των συνθηκών για μια πιο ισχυρή επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Υπογραμμίζεται επίσης, η σημασία της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις βιομηχανίες της ΕΕ μέσω του ελέγχου όλων των μέσων πολιτικής κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ταυτόχρονα, η Διακήρυξη δίνει έμφαση στην ανάγκη προτεραιοποίησης της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης υποδομών στους τομείς της ενέργειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, της δέσμευσης, χρήσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS) και της ανακύκλωσης υλικών.

Ο Όμιλος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της βιομηχανίας για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, προωθώντας πρωτοβουλίες για μείωση του CO2, αναπτύσσοντας και προσφέροντας πιο βιώσιμα τσιμεντοειδή προϊόντα και λύσεις, και υιοθετώντας καινοτόμες τεχνολογίες, όπως η ενσωμάτωση νέων υλικών και η δέσμευση άνθρακα. Με περισσότερες από 100 πρωτοβουλίες σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, ο ΤΙΤΑΝ οδεύει με ταχύ ρυθμό προς την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu