Επενδύσεις

«Τίτλοι τέλους» στον πολυδιαφημισμένο διαγωνισμό ΣΔΙΤ για το Κέντρο Καινοτομίας στην πρώην ΧΡΩ.ΠΕΙ.

Από την πρώτη, «πανηγυρική» επίσκεψη το 2020 του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΧΡΩ.ΠΕΙ. με την τότε ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον υφυπουργό και υπεύθυνο του project Χρίστο Δήμα, τον υπουργό του Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή, Νίκο Παπαθανάση

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Μάξιμου Σενετάκη και μετά από τρεις άκαρπους διαγωνισμούς που δεν κατόρθωσαν να προσελκύσουν κανέναν επενδυτή

Στη ματαίωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ στην ΑΘΗΝΑ με  ΣΔΙΤ» προχώρησε η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πρόκειται για το πολυδιαφημισμένο έργο από την πρώτη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που προέβλεπε την ανάπτυξη Πολιτείας της Καινοτομίας  στη Λ. Πειραιώς 62, στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο της ΧΡΩ.ΠΕΙ., με εμβαδόν σχεδόν 17,8 χιλ. τ.μ.. και που αφορούσε στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υποδομών για την δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας (Πολιτεία Καινοτομίας) το οποίο θα αποτελούσε ένα φυσικό χώρο, όπου μεγάλες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και startup incubator/accelerators, θα φιλοξενούνταν και θα συνεργάζονταν, ενισχύοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολιτεία Καινοτομίας (πρώην ΧΡΩΠΕΙ): Άκαρπος για τρίτη φορά ο φιλόδοξος διαγωνισμός

Ήταν η τρίτη κατά σειρά παράταση καθώς η αρχική ημερομηνία ήταν για τις 27 Μαΐου, μετά ανανεώθηκε για τις 17 Ιουλίου και τέλος για τις 29 Σεπτεμβρίου, την περασμένη Παρασκευή, αλλά και πάλι δεν εμφανίστηκε κανένας επενδυτής

«Τίτλοι τέλους»

Πλέον, με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Μάξιμου Σενετάκη, για την ώρα μπαίνουν «τίτλοι τέλους» στο προηγούμενο εγχείρημα.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η «ματαίωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) για την εκτέλεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 30 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2023, όπως αυτή εγκρίθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 33748/10.04.2023 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των αποφάσεων τροποποίησης αυτής και για τους λόγους που μνημονεύονται αναλυτικά στο με Α.Π: 92248/10.10.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού».

Να θυμίσουμε ότι στον αρχικό διαγωνισμό είχαν δείξει ενδιαφέρον όμιλοι όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Dimand, Intracom, Intrakat, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις κ.α. σε συνεργασία με ιδρύματα και άλλους φορείς. Ωστόσο, και αυτοί σε επόμενους διαγωνισμούς για το έργο δεν συμμετείχαν.

Τι προβλέπονταν για το έργο

Μετά τις τελευταίες αλλαγές στον διαγωνισμό προβλέπονταν ότι η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης θα ήταν ενενήντα (90) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδοτικής Συμβολής ήταν μέγιστου ύψους προϋπολογισμού 18,75 ευρώ. Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης σε καθαρή παρούσα αξία ανέρχονταν στο ποσό των 280,1 εκατ. ευρώ, προ ΦΠΑ. Η οικονομική συμμετοχή μέσω ιδίων ή/και δανειακών κεφαλαίων του ΙΦΣ θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% των Επιλέξιμων Δαπανών και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης. Και στην πρόσφατη προκήρυξη υπήρχε η έννοια του φορέα καινοτομίας. Για την παροχή υπηρεσιών Καινοτομίας, ο υποψήφιος ιδιώτης ανάδοχος θα κληθεί να ορίσει με την προσφορά του τον Φορέα Καινοτομίας, ο οποίος θα συμβληθεί με τον ΙΦΣ με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καινοτομίας.

Μένει να φανεί αν πλέουν στην κυβέρνηση εγκαταλείπουν την ιδέα και τον διαγωνισμό εντελώς, ή επανέλθουν σε επόμενο χρόνο και στάδιο, με άλλες προδιαγραφές και καλύτερη προετοιμασία ώστε να προσελκύσουν φορείς καινοτομίας, κατασκευαστές και γενικά τον ιδιωτικό τομέα.

Τρίτη και… φαρμακερή

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τρεις φορές (8.3.21, 30.1.23 και 17.5.23) χωρίς όμως να υπάρξει καμία προσφορά λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, επαναπροκηρύχθηκε, αλλά η διαδικασία εκ νέου κατέστη άγονη καθώς δεν υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος (α’ φάση) από κάποιο σχήμα στις 29 Σεπτεμβρίου.

Οι αλλαγές στις προκηρύξεις δεν ανταποκρίθηκαν τελικά στις απαιτήσεις των επενδυτών, ενδεχομένως και ξένων, τόσο ως προς το μοντέλο, όσο και τον τρόπο αξιοποίησης ώστε να προκύψουν οφέλη για αυτούς.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu