Οικονομία

Βιομηχανία: Καλά και κακά νέα για τον πληθωρισμό από τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού

Τα καλά νέα είναι ότι ο δείκτης τιμών υποχωρεί σε ετήσια βάση, αλλά όχι σε μηνιαία και ότι τα τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται σε ετήσια και μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, παρουσίασε μείωση 11,7% έναντι αύξησης 39,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022 με το 2021.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2023, παρουσίασε αύξηση 0,8% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2022.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2022 – Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2021 – Ιουνίου 2022, παρουσίασε αύξηση 10,1% έναντι αύξησης 31,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 11,7%, τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 23,2%.
Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -44,8%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού -9,4%
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -4,4%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -4,0%
Παραγωγή βασικών μετάλλων -2,1%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -1,8%
Παραγωγή προϊόντων καπνού 4,9%
Λοιπά ορυχεία και λατομεία 7,7%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 11,6%
Βιομηχανία τροφίμων 14,2%

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 7,3%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE
Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου -41,1%
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού -4,6%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 3,8%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 5,4%
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 6,1%
Βιομηχανία τροφίμων 7,5%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 7,8%
Ποτοποιία 8,3%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 8,7%
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 18,5%

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουνίου 2023, σε σύγκριση με τον Μάιο 2023
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 0,8%, τον μήνα Ιούνιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2023, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή: α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,9%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 4,6%
Λοιπά ορυχεία και λατομεία 2,5%
Ποτοποιία 2,2%
Βιομηχανία τροφίμων 1,8%
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 0,5%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 0,3%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -0,5%
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων -2,8%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων -2,9%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού -3,9%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 0,4%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη 5,0%
Ποτοποιία 3,5%
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3,5%
Κατασκευή επίπλων 3,3%
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 2,1%
Παραγωγή βασικών μετάλλων 1,5%
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 0,8%
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού -0,7%
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων -0,9%
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -0,9%

Οικονομία

close menu