Οικονομία

Βιομηχανία: Πτωτικά ο κύκλος εργασιών τον Ιούλιο λόγω πετρελαιοειδών, βασικών μετάλλων και μεταλλευμάτων

Σε μηνιαία βάση σημειώθηκε αύξηση 6,2%

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, παρουσίασε μείωση 10,2% έναντι αύξησης 39,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 με το 2021.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, παρουσίασε αύξηση 6,2%.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2022 – Ιουλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,8%, έναντι αύξησης 38,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουλίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2022

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 10,2% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 10,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής ειδών ένδυσης.
• Μείωση κατά 7,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 20,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
• Μείωση κατά 3,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Ιουλίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2022

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 3,8% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 3,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων.
• Αύξηση κατά 8,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Ιουλίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2022
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 20,5% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2022, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Μείωση κατά 21,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
• Μείωση κατά 20,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών μετάλλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Μείωση κατά 29,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης
• Μείωση κατά 0,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Ιουλίου 2023, με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουνίου 2023
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 6,2% τον μήνα Ιούλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2023, προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
• Αύξηση κατά 6,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
• Μείωση κατά 30,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Αύξηση κατά 6,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς (Πίνακας 7).
• Αύξηση κατά 6,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς (Πίνακας 8)

close menu