Πολιτική

Αυξάνεται ο μισθός των Γενικών Γραμματέων υπουργείων: Θα φτάσει έως και τα 5.156 ευρώ το μήνα

Σήμερα οι Γενικοί Γραμματείς αμείβονται με 4.631 ευρώ - Ο μισθός των περισσοτέρων Ειδικών Γραμματέων θα ανέλθει στα 4.386 ευρώ το μήνα, από 3.950 ευρώ

Αυξήσεις αποδοχών μέχρι και 525 ευρώ το μήνα (περίπου 11%) , προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος 5045/2023 του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για τους διορισθέντες νέους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των υπουργείων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου, από την 1η-1-2024, οι συνολικές αποδοχές των Γενικών Γραμματέων θα φθάσουν τα επίπεδα των 5.156 ευρώ το μήνα, από 4.631 ευρώ που ανέρχονται σήμερα, ενώ οι συνολικές αμοιβές των περισσοτέρων Ειδικών Γραμματέων θα ανέλθουν στα 4.386 ευρώ το μήνα, από 3.950 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι αυξήσεις των αποδοχών για τα συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη εμπεριέχονται στις ρυθμίσεις του νόμου 5045/2023 για τις αυξήσεις στους βασικούς μισθούς, τα επιδόματα θέσεων ευθύνης και τα ποσά της οικογενειακής παροχής των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 22 του νόμου 5045/2023 με τις οποίες προβλέπονται μεν αυξήσεις για όλους τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, όμως στους δικαιούχους των αυξήσεων περιλαμβάνονται και οι Γενικοί και οι Ειδικοί Γραμματείς των υπουργείων. Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις αυτές:

1) Οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων – οι οποίοι, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, κατατάσσονται στο καταληκτικό (στο υψηλότερο) μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δηλαδή στο Μ.Κ. 19 στο οποίο αντιστοιχεί βασικός μισθός 2.154 ευρώ και λαμβάνουν το ποσό του βασικού αυτού μισθού προσαυξημένο κατά 50% – δικαιούνται από την 1η-1-2024 αύξηση στον βασικό τους μισθό, της τάξεως των 105 ευρώ το μήνα, αντί για 70 ευρώ, που προβλέπεται για όλους τους υπολοίπους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως θέσεων ευθύνης. Κι αυτό διότι ο βασικός μισθός των 2.154 ευρώ το μήνα του Μισθολογικού Κλιμακίου 19 της κατηγορίας Π.Ε., στο οποίο έχουν ήδη καταταχθεί όλες αυτές οι κατηγορίες προσώπων, θα αυξηθεί πρώτα κατά τα 70 ευρώ της αύξησης που προβλέπει το νομοσχέδιο και στη συνέχεια θα προσαυξηθεί και πάλι κατά 50% όπως ήδη προβλέπει το ισχύον ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, ενώ ο βασικός μισθός που λαμβάνουν σήμερα ανέρχεται σε 3.231 ευρώ (2.154 ευρώ + προσαύξηση 50%, όπως προβλέπει γι’ αυτούς το ήδη ισχύον μισθολόγιο) από την 1η-1-2024 θα λαμβάνουν βασικό μισθό 3.336 ευρώ (2.154 ευρώ + 70 ευρώ αύξηση νομοσχεδίου + προσαύξηση 50% του νέου αυξημένου βασικού μισθού των 2.224 ευρώ)!

2) Οι Ειδικοί Γραμματείς των υπουργείων – οι οποίοι, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις του ν. 4354/2015 για το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου, κατατάσσονται στο καταληκτικό (στο υψηλότερο) μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δηλαδή στο Μ.Κ. 19 στο οποίο αντιστοιχεί βασικός μισθός 2.154 ευρώ και λαμβάνουν το ποσό του βασικού αυτού μισθού προσαυξημένο κατά 30% – δικαιούνται από την 1η-1-2024 αύξηση στον βασικό τους μισθό, της τάξεως των 91 ευρώ το μήνα, αντί για 70 ευρώ, που προβλέπεται για όλους τους άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου. Κι αυτό διότι ο βασικός μισθός των 2.154 ευρώ το μήνα του Μισθολογικού Κλιμακίου 19 της κατηγορίας Π.Ε., στο οποίο έχουν ήδη καταταχθεί όλες αυτές οι κατηγορίες πολιτικών προσώπων, θα αυξηθεί πρώτα κατά τα 70 ευρώ της αύξησης που προβλέπει το νομοσχέδιο και στη συνέχεια θα προσαυξηθεί κατά 30% όπως ήδη προβλέπει το ισχύον ενιαίο μισθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Ως εκ τούτου, ενώ ο βασικός μισθός που λαμβάνουν σήμερα ανέρχεται σε 2.800 ευρώ (2.154 ευρώ + προσαύξηση 30%, όπως προβλέπει γι’ αυτούς το ήδη ισχύον μισθολόγιο) από την 1η-1-2024 θα λαμβάνουν βασικό μισθό 2.891 ευρώ (2.154 ευρώ + 70 ευρώ αύξηση νομοσχεδίου + προσαύξηση 30% του νέου αυξημένου βασικού μισθού των 2.224 ευρώ)!

3) Αυξάνονται κατά 30% τα ποσά των επιδομάτων θέσης ευθύνης και για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς των υπουργείων. Ειδικότερα, από την 1η-1-2024 το επίδομα θέσης ευθύνης αυξάνεται:

  • από 1.400 σε 1.820 ευρώ το μήνα, για τον Γενικό Γραμματέα υπουργείου
  • από 1.150 σε 1.495 ευρώ για τον Ειδικό Γραμματέα υπουργείου.

4) Η οικογενειακή παροχή αυξάνεται κατά 20-50 ευρώ το μήνα και για τους Ειδικούς Γραμματείς των υπουργείων (στους Γενικούς Γραμματείς δεν καταβάλλεται). Συγκεκριμένα, από την 1η-1-2024, η οικογενειακή παροχή αυξάνεται και για αυτές τις κατηγορίες:

  • από 50 σε 70 ευρώ το μήνα για όσους έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο
  • από 70 σε 120 ευρώ το μήνα για όσους έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα
  • από 120 σε 170 ευρώ το μήνα για όσους έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα
  • από 170 σε 220 ευρώ το μήνα για όσους έχουν τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

5) Οι συνολικές αποδοχές των Γενικών Γραμματέων καθώς επίσης και των Ειδικών Γραμματέων που δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα αυξάνονται κατά 436 – 525 ευρώ το μήνα ή κατά 11% περίπου. Με βάση τα προαναφερθέντα:

α) οι συνολικές αποδοχές του Γενικού Γραμματέα υπουργείου αυξάνονται από την 1η-1-2024 από τα 4.631 ευρώ το μήνα (βασικός μισθός 3.231 ευρώ + επίδομα θέσης ευθύνης 1.400 ευρώ) στα 5.156 ευρώ (βασικός μισθός 3.336 ευρώ + επίδομα θέσης ευθύνης 1.820 ευρώ).

β) οι συνολικές αποδοχές του Ειδικού Γραμματέα υπουργείου αυξάνονται από την 1η-1-2024 από τα 3.950 ευρώ το μήνα (βασικός μισθός 2.800 ευρώ + επίδομα θέσης ευθύνης 1.150 ευρώ) στα 4.386 ευρώ (βασικός μισθός 2.891 ευρώ + επίδομα θέσης ευθύνης 1.495 ευρώ).

Σε ποσά οι αυξήσεις ανέρχονται σε 525 ευρώ για κάθε Γενικό Γραμματέα υπουργείου και σε 436 ευρώ για κάθε Ειδικό Γραμματέα, ενώ σε ποσοστά φθάνουν τα επίπεδα του 11,33% και του 11,03%, αντίστοιχα!

6) Οι συνολικές αποδοχές των Ειδικών Γραμματέων με εξαρτώμενα τέκνα αυξάνονται κατά 456 έως 486 ευρώ το μήνα.

Οι συνολικές αποδοχές του Ειδικού Γραμματέα υπουργείου με ένα εξαρτώμενο τέκνο αυξάνονται 456 ευρώ το μήνα (κερδίζει επιπλέον 20 ευρώ το μήνα από την αύξηση της οικογενειακής παροχής). Για κάθε Ειδικό Γραμματέα με δύο ή περισσότερα τέκνα η αύξηση των συνολικών αποδοχών φθάνει τα 486 ευρώ το μήνα (κερδίζει επιπλέον 50 ευρώ το μήνα από την αύξηση της οικογενειακής παροχής για τα εξαρτώμενα τέκνα του).

Οικονομία

close menu