Οικονομία

Αισθητή πτώση αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων στο διάστημα 2011-2013

Τη μεγάλη πτώση της πραγματικής ατομικής κατανάλωσης των ελληνικών νοικοκυριών στο διάστημα 2011-2013 αποτυπώνουν στοιχεία που έδωσε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Τα εν λόγω στοιχεία που μετρούν την πραγματική ατομική κατανάλωση ως ποσοστό της αγοραστικής δύναμης αποκαλύπτουν τις τεράστιες ανισότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 και της ευρωζώνης των 18.
 
Το  υψηλότερο επίπεδο πραγματικής ατομικής κατανάλωσης ανά κάτοικο στην ΕΕ των 28 καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από 35% το μέσο όρο της ΕΕ. Η Γερμανία και η Αυστρία, ήταν περίπου 20% πάνω από το μέσο όρο και οι Δανία,  Φινλανδία,  Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία κατέγραψε μεταξύ 10% και 15% πάνω από τον μέσο όρο.

Σε Ιρλανδία, Κύπρο και Ισπανία το επίπεδο πραγματικής ατομικής κατανάλωσης υπολειπόταν μέχρι και 10% κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ των 28, ενώ σε Πορτογαλία, Ελλάδα και  Μάλτα ήταν μεταξύ 10% και 20% χαμηλότερα,.

Ειδικά για την Ελλάδα καταδεικνύεται πως η πραγματική ατομική κατανάλωση ως ποσοστό της αγοραστικής δύναμης μειώθηκε από το 89% του μέσου όρου της ΕΕ το 2011, στο 84% το 2012 και στο 83% το 2013.

Σημειώνεται πως το 2013 το κατά κεφαλή ΑΕΠ εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης κυμαινόταν μεταξύ του 45% του μέσου όρου της ΕΕ στη Βουλγαρία και του 257% στο Λουξεμβούργο.

close menu