Οικονομία

Αρμοδιότητες στο ΣΔΟΕ μεταβιβάζει ο Γ. Μαυραγάνης

Αυξημένες αρμοδιότητες μεταβιβάζει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Στέλιο Στασινόπουλο με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Πλέον ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ αποκτά τη δυνατότητα να υπογράφει αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πράξεις για θέματα που σχετίζονται από την έκδοση εγκυκλίων έως και την έκδοση εντολών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ θα έχει τη δυνατότητα να υπογράφει αποφάσεις σχετικές με:

 • Παροχή γενικών οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων για θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ.
 • Έκδοση αποφάσεων, εγκυκλίων και εγγράφων αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ.
 • Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό σε αιτήσεις, υπομνήματα και αναφορές πολιτών.
 • Aπαντήσεις προς το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
 • Χορήγηση κανονικών και λοιπών αδειών, εκτός αναρρωτικών, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του , καθώς και σε Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του ΣΔΟΕ.
 • Έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, για υπηρεσιακούς λόγους, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του ΣΔΟΕ με ενημέρωση και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης.
 • Έκδοση ειδικών εντολών για ανάθεση έργου στις Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ καθώς και για έρευνες στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του ΣΔΟΕ.
 • Ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επί θεμάτων αρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ.
 • Εισήγηση για την αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του ΣΔΟΕ.
 • Έκδοση εντολών για τη λήψη μέτρων πρόληψης και καταστολής του οικονομικού εγκλήματος.
 • Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται από το Ι.Ν.Ε.Π. ή άλλους φορείς, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.
 • Αποφάσεις έγκρισης για διάθεση αυτοκινήτων στο ΣΔΟΕ.
 • Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο καταγγελιών, υπομνημάτων και αναφορών, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης.
 • Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των συγκεντρωτικών αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης.
 • Κατανομή ωρών ανά Διεύθυνση υπερωριακής εργασίας των υπηρετούντων στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, για την απασχόληση των τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες, απογευματινές και νυχτερινές ώρες.
close menu