Αγορές

Μοτοδυναμική: Αγορά 5.927 ιδίων μετοχών στις 26/10

Ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» («Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κατ’ εφαρμογή της από 16/06/2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 06/07/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στις 26/10/2023 σε αγορά 5.927 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με μέση τιμή κτήσης 2,6986 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 15.994,77 ευρώ.

Μετά τη προαναφερόμενη συναλλαγή, η Εταιρία κατέχει 282.702 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,94% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu