Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,138 δισ. ευρώ μέσω τρίμηνων εντόκων

Στην άντληση 1,138 δισ. ευρώ προχώρησε σήμερα Τετάρτη το Ελληνικό Δημόσιο μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 1,7%, ήτοι παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία αντίστοιχων ομολόγων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 875 εκατ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,70%.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 2,113 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,41 φορές (ο δείκτης κάλυψης ήταν στο 2,48 στην προηγούμενη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων).

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, στις 12μ.μ.

close menu