Αγορές

Optima Bank: Ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών η Eurobank Equities

Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός έτους

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (εφεξής η Εκδότρια) γνωστοποιεί ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 8.12.2023 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από την εταιρεία «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητας τους. Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 11 Δεκεμβρίου 2023. 

Η Εκδότρια έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την εταιρεία EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους: 

  1. Η EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας. 

Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια καταβάλλει στη EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. αμοιβή. 

  1. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την ανωτέρω εταιρεία έχει διάρκεια ενός (1) έτους. 
googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

close menu