Αγορές

ΟΤΕ: Προχωρά σε επαναγορά ιδίων μετοχών 153 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα επαναγοράς θα ξεκινήσει από 26 Φεβρουαρίου 2024 έως και 21 Ιανουαρίου 2025

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.»), ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών των Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα, η Εταιρεία προτίθεται να ξεκινήσει Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών κατά τη χρονική περίοδο από 26/02/2024 έως και 21/01/2025. Το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε 153 εκατ. ευρώ. 

Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που τελικά θα αγοραστούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο. 

Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο. Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει σήμερα 1.926.507 ίδιες μετοχές, που απέκτησε στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 2023, τις οποίες προτίθεται να ακυρώσει με απόφαση επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

googlenews

Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

TAGS:

close menu