Οικονομία

Την αποτυχία της εξίσωσης του φόρου των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης παραδέχεται η Κομισιόν

Τα έσοδα του ελληνικού Προϋπολογισμού από την εξίσωση των φόρων επί των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα παραδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με απάντηση του πρώην Επιτρόπου για θέματα φορολογίας, τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, Αλγκίρντας Σεμέτα , στον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζητούσε να πληροφορηθεί αφενός το πώς αξιολογεί, οικονομικά και κοινωνικά, το μέτρο της εξίσωσης του φόρου πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης η ΕΕ,  αφετέρου επικαλείτο δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων σε πρατήρια και διυλιστήρια της χώρας βρίσκεται, ακόμα, εκτός λειτουργίας.

Για το θέμα της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης ο πρώην Επίτροπος δήλωσε τα εξής:
«Τα έσοδα από την εξίσωση των φόρων επί των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα λόγω της υψηλότερης από την αναμενόμενη μείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και για κλιματικούς λόγους.

Οι ελληνικές αρχές έχουν θεσπίσει νομοθεσία για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Στο πλαίσιο της εν εξελίξει πέμπτης επισκόπησης του προγράμματος προσαρμογής, συζητείται επί του παρόντος πώς θα αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του μέτρου αυτού».

Ακολούθως για το θέμα του συστήματος εισροών-εκροών ο Αλγκίρντας Σεμέτα υπογράμμισε:

«Το πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Επιτροπής περιορίζεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που ορίζονται στη ΣΛΕΕ.

»Με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, το Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει νομοθεσία για τη θέσπιση μέτρων ελέγχου όσον αφορά ειδικότερα την εμπορία ενεργειακών προϊόντων (καυσίμων) εντός της ΕΕ.

»Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) και την εφαρμογή ενός συστήματος φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου, όταν αυτά τα καύσιμα φορολογούνται με διαφορετικό συντελεστή από εκείνον που εφαρμόζεται στα προωθητικά.

»Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό της συχνότητας και της στόχευσης των φυσικών ελέγχων. Εναπόκειται σε κάθε κράτος-μέλος να αποφασίσει και να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ελέγχου σχετικά με τις διακινήσεις ενεργειακών προϊόντων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός της επικρατείας του».

close menu