Επιχειρήσεις

Alpha Bank: Προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή 20% έως το 2025

Φιλόδοξους στόχους έχει θέσει η διοίκηση της Alpha Bank στο επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2023-2025, που παρουσιάζεται στους αναλυτές. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει η διοίκηση στην παρουσίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη, στις βασικές στοχεύσεις του ομίλου περιλαμβάνονται:
– Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 12% έως το 2025
– Αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS) 20% έως το 2025
– Συνολικά 2,3 δισ. εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου

Στην κορυφή της στρατηγικής της τράπεζας βρίσκεται η ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω της αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες και η ενδυνάμωση των εργασιών της διαχείρισης περιουσίας (wealth management) και του bancassurance.

Όπως έχει τονίσει κατ’ επανάληψη τους τελευταίους μήνες ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, κεντρικό άξονα της στρατηγικής αποτελεί η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους της Alpha Βank, ούτως ώστε να διανείμει μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Σε ό,τι αφορά την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους ενισχύονται ήδη από την ανοδική πορεία των επιτοκίων και το ισοζύγιο παραμένει θετικό, με δεδομένο ότι ταυτόχρονα έχει αυξηθεί  αλλά πολύ λιγότερο το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει από τώρα και έως το 2025 η τράπεζα στην αύξηση των εκταμιεύσεων δανείων. Σε αυτό θα συμβάλει σημαντικά το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και ήδη βρίσκονται υπό επεξεργασία μια σειρά από επενδυτικά projects, παρά τη στασιμότητα που παρατηρείται από τις αρχές του έτους.

close menu