Οικονομία

Εθνική: Αναγκαία η στήριξη της ΕΚΤ προς την Ελλάδα

Αναγκαία προϋπόθεση για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζει η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας την υποστηρικτική στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τις ελληνικές τράπεζες με παροχή επαρκούς ρευστότητας με ανταγωνιστικό κόστος και για ικανό χρονικό διάστημα.

Στο δελτίο μακροοικονομικής ανάλυσης που δημοσιοποίησε σήμερα Τρίτη το πιστωτικό ίδρυμα υπογραμμίζεται πως οι πρόσφατες μειώσεις που ανακοίνωσε η ΕΚΤ αναφορικά με το ποσοστό απομείωσης που εφαρμόζεται στα ελληνικά χρεόγραφα που κατατίθενται ως ενέχυρα στους μηχανισμούς αναχρηματοδότησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Οι αναλυτές της Εθνικής σημειώνουν πως η περαιτέρω αύξηση της ευελιξίας αναφορικά με την αποδοχή και αποτίμηση ελληνικών ενεχύρων και την ευρύτερη, κατά το δυνατό, πρόσβαση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη νέα, πιο επεκτατική νομισματική στρατηγική που εφαρμόζει σταδιακά η ΕΚΤ εξυπηρετεί τόσο τους στόχους της ΕΚΤ για συρρίκνωση της σημαντικής ετερογένειας στις χρηματοδοτικές συνθήκες μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, όσο και τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.

«Η διατήρηση αυτής της στήριξης θα είναι πολύτιμη για να γεφυρώσει το χρονικό διάστημα που συνήθως μεσολαβεί μεταξύ οικονομικής ανάκαμψης και αύξησης της ζήτησης για νέα δάνεια και συσσώρευσης νέων καταθέσεων, δηλαδή της ενδογενούς διαδικασίας δημιουργίας ρευστότητας στην οικονομία», τονίζεται στην ανάλυση και προστίθεται πως η πορεία αυτή συνοδεύεται από σταδιακές αναβαθμίσεις του αξιόχρεου και των αποτιμήσεων των διαθέσιμων ενεχύρων που ακολουθούν τις πιστοληπτικές αναβαθμίσεις του Ελληνικού Δημοσίου και οδηγούν τελικά σε αυξημένη πρόσβαση στο δανεισμό από την αγορά με ανταγωνιστικούς όρους, τόσο για τις τράπεζες όσο και για το μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα.

Αναγκαίο στάδιο η απομόχλευση

Αναφερόμενη στη συνεχιζόμενη μείωση του τραπεζικού δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στη ταχεία συρρίκνωση του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας αναφέρει πως η απομόχλευση αυτή καθ’ αυτή αποτελεί ένα «αναγκαίο στάδιο» της οικονομικής αναδιάρθρωσης μετά από μία βαθιά ύφεση, αλλά βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, συνεπάγεται απώλεια ρευστότητας από το σύστημα, εξαιτίας της ανάγκης για έγκαιρη αποπληρωμή των δανείων από την ΕΚΤ.

«Αυτή η επίδραση είναι ιδιαιτέρως ισχυρή σε μια οικονομία που τα ασφάλιστρα κινδύνου -παρά τη σημαντική μείωσή τους- και συνεπώς το κόστος δανεισμού, παραμένουν υψηλότερα από την ευρωζώνη, ενώ 40% περίπου των δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα ή έχουν υποστεί ουσιαστικές ρυθμίσεις για να διευκολυνθούν οι δανειζόμενοι. Καθώς η οικονομία έχει ήδη αρχίσει να ανακάμπτει η ενίσχυση της υγιούς ζήτησης για δάνεια επίκειται», αναφέρεται στην ανάλυση

close menu