Οικονομία

Κατά 12,3% αυξήθηκε το ταξιδιωτικό πλεόνασμα τον Σεπτέμβριο

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Σεπτέμβριο του 2014 εμφάνισε πλεόνασμα 2.101 εκατ. ευρώ έναντι 1.870 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,3%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα, αύξηση κατέγραψαν το μήνα Σεπτέμβριο 2014 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατά 225 εκατ. ευρώ ή 10,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 2.283 εκατ. ευρώ έναντι 2.059 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2013.

Μείωση παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές πληρωμές κατά 6 εκατ. ευρώ ή 3,4% (Σεπτέμβριος 2014: 182 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2013: 189 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 23,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 9,6%. Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 71,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και υπερκάλυψαν το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου (166,9%).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 10.473 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 9.407 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,3%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.201 εκατ. ευρώ ή 11,1% σε σύγκριση με την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 135 εκατ. ευρώ ή 9,6%. H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αφίξεων κατά 22,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 8,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 62,4% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 77,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Το Σεπτέμβριο του 2014, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 14,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 (Σεπτέμβριος 2014: 1.440 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2013: 1.256 εκατ. ευρώ). Οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 παρουσίασαν αύξηση κατά 38 εκατ. ευρώ ή 5,2% (Σεπτέμβριος 2014: 765 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2013: 727 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 64 εκατ. ευρώ ή 7,8% και αυτής των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 27,9% (Σεπτέμβριος 2014: 551 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2013: 431 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,6% το Σεπτέμβριο 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013 (Σεπτέμβριος 2014: 379 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2013: 373 εκατ. ευρώ) και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν επίσης κατά 41,1% (Σεπτέμβριος 2014: 181 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2013: 128 εκατ. ευρώ). Αύξηση κατά 51 εκατ. ευρώ ή 20,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση κατά 16,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 230 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 33,6% και διαμορφώθηκαν σε 111 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 11,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 και διαμορφώθηκαν σε 12.020 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 κατά 14,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 7.390 εκατ. ευρώ, και δευτερευόντως στις εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 28 που διαμορφώθηκαν σε 4.274 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 4.785 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 9,8%, και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν αύξηση κατά 24,2%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν σε 1.579 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 26,8% και διαμορφώθηκαν σε 1.059 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 1.443 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,3%. Από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία κατά 10,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 1.108 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 16,4% και διαμορφώθηκαν σε 555 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη Ταξιδιωτική Κίνηση

Η εισερχόμενη κίνηση το Σεπτέμβριο του 2014 διαμορφώθηκε σε 3.644 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013.Σε αυτή δεν υπολογίζονται τα μεγέθη από τις κρουαζιέρες.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 28 κατά 27,6% όσο και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 κατά 15,3%. Αναλυτικότερα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1.301 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,9%, και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 43,6% (Σεπτέμβριος 2014: 1.061 χιλ., Σεπτέμβριος 2013: 739 χιλ.). Ειδικότερα, οι αφίξεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 59,8% και 15,3% αντιστοίχως, ενώ και αυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 10,7%. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 17,2% και διαμορφώθηκαν σε 236 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ οι αφίξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν αύξηση κατά 50,8% και διαμορφώθηκαν σε 101 χιλ. ταξιδιώτες.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014 αυξήθηκε κατά 22,2% και διαμορφώθηκε σε 18.987 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 15.534 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκε σε 11.205 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Επίσης, οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28 διαμορφώθηκαν σε 7.782 χιλ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,2%.

Οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 15,0% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 35,3%. Ειδικότερα, αύξηση εμφάνισαν οι αφίξεις από τη Γερμανία και τη Γαλλία κατά 7,1% και 26,9% αντιστοίχως, καθώς επίσης και οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 14,5%. Τέλος, αναφορικά με τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 28, οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 4,0% και διαμορφώθηκαν σε 1.164 χιλ. ταξιδιώτες και οι αφίξεις από τις ΗΠΑ παρουσίασαν αύξηση κατά 29,4% και διαμορφώθηκαν σε 487 χιλ. ταξιδιώτες.

Οικονομία

close menu